תוכנית חיסכון לכל ילד 2017 – שאלות ותשובות

תוכנית חיסכון לכל ילד נמצאת התחילה לפעול ב- 1.1.17, וכל הורה המקבל קצבת ילדים יכול לבחור היכן ובאיזה מסלול יתנהל החיסכון עבור ילדיו. כדי שהילדים יקבלו בבוא העת סכום כסף גבוה ככל האפשר, מומלץ שתבחרו, לאחר קריאת והכרת האפשרויות והמסלולים, את דרך החיסכון שתבטיח את עתיד הילדים בדרך הטובה ביותר. אל תוותרו על הידיעה מה הזכויות שלכם ומה הזכויות של ילדיכם בתוכנית החיסכון לילדים ואיך ניתן לשנות ולעבור בין סוגי החיסכון לפי הנסיבות והצורך.

תוכנית חיסכון לכל ילד

תוכנית חיסכון לכל ילד החלה לפעול, וזו תוכנית שמועילה לילדים ותקל על עתידם, אך היא גם מטילה עליכם, ההורים, את האחריות לבחור מסלול חיסכון או השקעה לילדיכם ולהחליט האם אתם מעוניינים להפקיד עבור הילדים 51 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים.

נכון, קיימים מסלולי ברירת מחדל שהמדינה בוחרת עבור מי שאינו בוחר בעצמו בזמן שנקצב לו, אך מדוע להשאיר בידי אחרים בחירה המשפיעה על עתיד ילדיכם ועל הכסף שיעזור להם להתחיל את חייהם?

הנה אוסף שאלות ותשובות להורים התוהים והמתלבטים.

קופות גמל - חיסכון לכל ילד>>

מתי תוכנית חיסכון לכל ילד מתחילה?

תזכירו לי שוב, מה כוללת תוכנית חיסכון לכל ילד?

 • ביטוח לאומי יפקיד 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים בתוכנית חיסכון הרשומה על שם הילד (ולא על שם ההורים) לקופת גמל או לפיקדון. כלומר, לחשבון של הילד יתווספו 50 ש"ח כל חודש. אם יש לכם יותר מילד אחד, כל ילד יקבל חשבון חיסכון נפרד משלו ועל שמו.
 • אתם ההורים רשאים לבקש שיופקדו עוד 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים.
  באותו מסלול השקעה שנבחר לילדיכם. אם תבחרו זאת, קצבת הילדים עבור הילד תקטן בעוד 50 ש"ח מידי חודש, וסכום זה יועבר לחשבון על שם הילד.
  עם השנים הסכומים השתנו מ- 50 ש"ח ל- 51 ש"ח.
 • קיימים גם מענקים:
  א. תשלום 50 ש"ח עבור כל חודש בו הילד קיבל קצבת ילדים החל ממאי 2015 ועד דצמבר 2016. לדוגמא: אם הילד נולד במאי 2015 או לפני כן – הוא יקבל מענק נוסף של 1,000 ש"ח (50 ש"ח כפול 20 חודשים). אם נולד בינואר 2016, הוא יקבל מענק נוסף של 600 ש"ח (50 ש"ח כפול 12 חודשים), וכן הלאה, לפי תאריך הלידה. סכום זה לא ישולם במלואו עם תחילת תוכנית חיסכון לכל ילד. ביטוח לאומי הודיע כי ישלם בינואר 2017 רק 100 ש"ח מתוך סכום זה. בפברואר 2017 ישולמו עוד 400 ש"ח מתוך הסכום. מי שזכאי לעוד סכומים, קיבל אותם בהמשך.
  ב. מענק 510 ש"ח בגיל 18.
  ג. ילדים שנולדו לאחר 1.1.17 יקבלו בגיל 3 שנים 255 ש"ח מביטוח לאומי. בנות יקבלו בגיל 12 עוד 255 ש"ח ובנים יקבלו סכום זה בגיל 13.
  ד. מענק 510 ש"ח לבני 21 (לא משנה מתי נולדו) שלא משכו את הכסף עד הגיעם לגיל זה .
 • ביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול של קופת גמל ואת עלויות פיקדון בנקאי, עד שהילד מגיע לגיל 21. לאחר מכן, הילד ישלם את דמי הניהול/עלויות הפיקדון, אך מכרז המדינה כלל גם התייחסות לגובה דמי הניהול. מגיל 21 הצעיר רשאי לפדות את החיסכון ואינו חייב להמשיך לחסוך.
 • יום ההפקדה החודשי הוא ב- 20 לכל חודש. היום בו מופקדת בחשבון ההורים קצבת הילדים.
 • ההורים רשאים לבחור מסלול השקעה בקופת גמל או פיקדון בנקאי. ראו את רשימת מסלולי השקעה בגמל במאמר "קופות גמל שזכו במכרז תוכנית חיסכון לכל ילד".

בני 18 כלולים בתוכנית חיסכון לכל ילד?

בני 18 נכללים בתוכנית חיסכון לכל ילד, אך כיוון שהם כבר בגירים התנאים להשתתפותם שונים:

 • בן 18 הוא צעיר שמלאו לו 18 בתקופה שבין מאי 2015 ועד דצמבר 2016.
 • במה שונה תוכנית חיסכון לכל ילד עבור בני 18:
  א. הצעיר עצמו, ולא הוריו, יחליט על מסלול החיסכון: קופת גמל או פיקדון בנקאי ומה מסלול הסיכון הרצוי לו.
  ב. ההורים לא יוכלו להפריש עבורו 50 ש"ח נוספים מקצבת הילדים.
 • מה הסכומים שבני 18 זכאים להם:
  א. מענק גיל 18 בסך 500 ש"ח.
  ב. 50 ש"ח עבור כל חודש בו הוריו קיבלו עבורו קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד היום שהגיע לגיל 18. לדוגמא: מי שמלאו לו 18 במאי 2015, יקבל 50 ש"ח בלבד. מי שמלאו לו 18 בדצמבר 2016 יקבל 50 ש"ח כפול 20 חודשים, שהם 1,000 ש"ח.
  ג. אם הצעיר לא יפדה את החיסכון עד גיל 21, יקבל מענק של 500 ש"ח נוספים.
 • מסלול ברירת המחדל שהמדינה קובעת לבני 18:
  זהה לשל צעיר מעל גיל 15: המדינה תעביר את הכסף לפיקדון בנקאי.
  הפיקדון ינוהל בבנק שבו הופקדה קצבת הילדים של הילד, אם בנק זה זכה במכרז המדינה. אם הבנק לא זכה במכרז, ביטוח לאומי יפתח פיקדון בבנק שזכה במכרז.

אם ההורים לא בחרו מסלול, המדינה בוחרת עבורם מסלול ברירת מחדל:

ברירת המחדל נקבעת לפי גיל הילד ביום הצטרפותו לתוכנית חיסכון לכל ילד

הילד בן פחות מ- 15 ביום 1.1.17 הילד בן 15 ומעלה ביום 1.1.17, כולל מי שהגיע לגיל 18 עד דצמבר 2016 ילד שנולד אחרי 1.1.17
המדינה תעביר את הכסף לקופת גמל. קופת הגמל תיבחר בסבב מבין הזוכות במכרז המדינה. כך שכל קופת גמל שזכתה במכרז תקבל מספר שווה של חוסכי ברירת מחדל. המדינה תעביר את הכסף לפיקדון בנקאי. הפיקדון ינוהל בבנק שבו נמצאת קצבת הילדים של הילד, אם בנק זה זכה במכרז המדינה. אם הבנק שלכם לא זכה במכרז, ביטוח לאומי יפתח פיקדון בבנק שזכה במכרז. כאן יש כמה אפשרויות:
זה הילד הראשון שלי
או
זה אינו ילד ראשון, אבל גם האחים צורפו לברירת מחדל : הכסף יועבר לקופת גמל ברירת מחדל, כמתואר לילד בן פחות מ- 15 ביום 1.1.17.(עמודה ראשונה)
זה אינו ילד ראשון, ובחרתי כבר לאחים: המדינה תמשיך עם הבחירה שלכם ותפתח לו חשבון בקופת גמל או בנק בהם יש חשבון לילד שנולד לפניו.
מסלול החיסכון יהיה בסיכון נמוך. מסלול ריבית קבועה לא צמודה ללא תחנות יציאה. גובה הריבית נקבע לפי תקופת החיסכון עד גיל 18 (החל מיום פתיחת הפיקדון ועד גיל 18). ראו פירוט במאמר במאמר "בנקים שזכו במכרז תוכנית חיסכון לכל ילד". ילד ראשון או ילד שאחיו צורפו למסלול ברירת מחדל, יצורף לקופת גמל במסלול סיכון נמוך.
אם יש לכם יותר מילד אחד שצעיר מגיל 15 – לכולם יפתחו חשבונות חיסכון נפרדים באותה קופת גמל. אם יש לכם יותר מילד אחד בן 15 – לכולם יפתחו פיקדונות באותו הבנק.

בחרתי מסלול השקעה, אבל אני רוצה לשנות אותו. מותר לי או שאני נעול במסלול לתמיד?

אפשר לשנות מסלול השקעה, במגבלות מסויימות. קראו על כך, וכן מהן הפעולות להן מורשים ההורים בחיסכון של ילדיהם במאמר "תוכנית חיסכון לכל ילד 2017 – מהלכים לקידום התוכנית".

איך ניתן לעקוב אחרי הסכום שהצטבר על שם הילד במסגרת תוכנית חיסכון לכל ילד ?

 • ההורים יקבלו דיווח שנתי מהבנק או קופת גמל בהם מתנהל החיסכון.
 • ניתן להתעדכן גם דרך אתר האינטרנט של הבנק או קופת הגמל.

איך ניתן לעקוב אחרי הביצועים של קופות הגמל?

סופרמרקר מאפשר מעקב חודשי אחרי ביצועי הקופות כולל השוואה מלאה בין קופות הגמל.

ניתן להשוות תשואות, מדדי סיכון, יתרות, השוואה בין מסלולי סיכון והתמחות שונים וכמובן השוואה בין בתי ההשקעות הרבים.

קופות גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד

מזל טוב, הילד בן 18 או אפילו בן 21. מה אפשרויות הפעולה שלו בחיסכון?

 • להמשיך לחסוך . חיסכון בקופת גמל כרוך בתשלום דמי ניהול, כפי שנקבעו במכרז. מגיל 21, החוסך ישלם את דמי הניהול. אבל, אם החיסכון ישמר כקצבה לגיל פרישה, לא ישולמו עליו מסים כלל. חיסכון בפיקדון בנקאי כרוך בעלויות שהבנק קבע במסגרת המכרז.
 • לפדות את הכסף כאשר פודים את החיסכון משלמים מס רווח הון על הרווחים. את הכסף פודים באמצעות הגשת "טופס בקשה למשיכת כספים". את הטופס ניתן למצוא באתר ביטוח לאומי ובאתרי קופות גמל ובנקים שזכו במכרז. בפדיון קופת גמל משלמים מס רווח הון מופחת של 15%, לעומת 25% מס על פיקדון בנקאי.
  צעיר בין הגילאים 18 עד 21 שמעוניין לפדות את הכסף, צריך לצרף את חתימת הוריו, והוא לא יקבל מענק של 500 ש"ח בגיל 21.
  צעיר בן 21 ומעלה יכול למשוך את הכסף, לכל מטרה וללא צורך באישור הורים.

אפשר לפדות את החיסכון של "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18?

ניתן לפדות את הכספים לפני גיל 18, רק בשני מצבים, שניהם עגומים:

 • פטירת הילד. במצב זה ההורים יוכלו למשוך לעצמם את החיסכון. ביטוח לאומי יפקיד 50 ש"ח בחשבון החיסכון עוד 3 חודשים לאחר הפטירה.
 • מצב רפואי שמסכן את חיי הילד. ההורים יוכלו למשוך את הכסף כדי לממן את הטיפול הרפואי בילד, אך זאת רק לאחר אישור רופא של הביטוח הלאומי. אם אושרה המשיכה המוקדמת, ביטוח לאומי יפקיד גם את המענק בן 500 ש"ח שהילד היה אמור לקבל בגיל 18. ביטוח לאומי ימשיך להפקיד כסף עבור הילד גם לאחר המשיכה המוקדמת, אך לא את מענק גיל 18, שכבר הופקד מוקדם יותר.

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה