קופות גמל שזכו במכרז תוכנית חיסכון לכל ילד

תוכנית חיסכון לכל ילד המופעלת על ידי ביטוח לאומי, תפתח חשבון חיסכון בקופת גמל לכל ילד מתחת לגיל 15, שהוריו לא בחרו עבורו מסלול אחר. הבחירה היא בקופת גמל ולא בפיקדון בנקאי, כיוון שבשנים האחרונות הריבית על פיקדון בנקאי היא נמוכה יחסית. ילד מתחת לגיל 15 יחסוך בין 3 ל- 18 שנים לפחות, ויכול לזכות בתשואה טובה יותר מאשר בפיקדון בנקאי.


תוכנית חיסכון לכל ילד מוטה לכיוון של חיסכון בקופת גמל:

  • ברירת המחדל להפקדה עבור ילדים מתחת לגיל 15 היא קופת גמל במסלול סיכון נמוך. זאת אם הוריהם לא בחרו באפשרות אחרת.
  • דמי ניהול קופת גמל ישולמו על ידי ביטוח לאומי, עד שהילד יגיע לגיל 21.
  • דמי הניהול שישולמו בכל קופת גמל הם 0.23% מהיתרה בחשבון. סכום זה ישלם החוסך החל מגיל 21 ואילך. שימו לב, חלק מקופות הגמל הקטנות שזכו במכרז גובות דמי ניהול גבוהים יותר. למשל, אינטרגמל גובה דמי ניהול של 0.35% מהצבירה.

התוכנית מאפשרת להורים להפקיד את כספי החיסכון לילדים גם בפיקדון בנקאי, אם כך הם מעדיפים, אך נראה שהתנאים להפקדה בקופת גמל טובים יותר.

הורים שבחרו בקופת גמל יכולים לבחור שהכסף יושקע לפי מדיניות של כל אחד ממסלולי הפקדה יעודיים שזכו במכרז.

בכל שלב, עד שהילד מגיע לגיל 18, ההורים רשאים לבחור קופת גמל אחרת או מסלול הפקדה אחר. מעבר בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום מס.

עם זאת, לא ניתן לפצל את החיסכון בין מספר מסלולי השקעה.

בתי ההשקעות שזכו במכרז הם:

אלטשולר שחם גמל ופנסיה
אקסלנס נשואה
אנליסט
אינפיניטי
אינטרגמל
הלמן אלדובי
הראל פנסיה
מגדל מקפת
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
מנורה פנסיה
פסגות קופות גמל ופנסיה
קל גמל ופנסיה בע"מ

איזה מסלולי השקעות קיימים בקופת גמל?

תוכנית חיסכון לכל ילד מאפשרת בחירת מסלול השקעה מתוך 5 מסלולים אפשריים. שימו לב, יש בתי השקעות שזכו במכרז רק עבור חלק מהמסלולים.

  • מסלול בסיכון נמוך, הנקרא באתר ביטוח לאומי "סיכון מועט".
  • מסלול בסיכון בינוני.
  • מסלול בסיכון גבוה, הנקרא באתר ביטוח לאומי "סיכון מוגבר".
  • מסלול הלכה.
  • מסלול שריעה.

מסלולים בסיכון נמוך מכילים בדרך כלל יותר אגרות חוב ממניות. מסלולים בסיכון גבוה מכילים רוב של מניות.

כאשר הסיכון גבוה, גם התשואה לאורך שנים תהיה בדרך כלל גבוהה יותר. עם זאת, אם יודעים מראש שהחיסכון הוא לזמן קצר או בינוני, עדיף לשקול סיכון נמוך יותר.

לשם השוואה הנה התשואה השנתית הממוצעת למשך 5 שנים עבור כל אחד מהמסלולים המוצגים באתר ביטוח לאומי עבור תוכנית חיסכון לכל ילד:

סיכון נמוך סיכון בינוני סיכון גבוה הלכה שריעה
4.37% (לפי 6 בתי השקעות שהציגו נתונים למסלול דומה) 6.11% (לפי 3 בתי השקעות שהציגו נתונים למסלול דומה) 8.044% (לפי 5 בתי השקעות שהציגו נתונים למסלול דומה) 4.58% (לפי 2 בתי השקעות שהציגו נתונים למסלול דומה) אין מידע

ניתן לראות שהתשואה השנתית הגבוהה ביותר התקבלה במסלול בסיכון מוגבר והנמוכה ביותר במסלול בסיכון נמוך.

המסלולים הדתיים – הלכה ושריעה – מתייחסים למסלולי השקעה הנמצאים בפיקוח דתי. המסלולים הדתיים מוגבלים על ידי כללים דתיים, בנוסף למדיניות בית ההשקעות.

מסלול הלכה: מוצע על ידי 9 מתוך בתי ההשקעות שזכו במכרז "חיסכון לכל ילד". הכוונה לפיקוח הלכתי ויבוצעו במסלול זה רק פעולות המותרות לפי כללי ההלכה היהודית.

בתי ההשקעות המציעים מסלול הלכה הם: הראל פנסיה, מיטב דש, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אינטרגמל, פסגות, מנורה פנסיה, מגדל מקפת, הלמן אלדובי, אקסלנס נשואה

מסלול שריעה: ההשקעות במסלול כפופות לכללי השריעה. המסלול מוצע על ידי שני בתי השקעות בלבד: הלמן אלדובי ואינטרגמל. להלמן אלדובי יש קופת גמל אחרת במסלול שריעה. באינטר גמל מדובר במוצר חדש ללא מוצרים דומים אחרים.

איך בוחרים קופת גמל ומסלול השקעה?

שימו לב למידע בטבלה: בחלק גדול מהמקרים בית ההשקעות מציע לראשונה מסלול מסויים, ואין לו ניסיון קודם בניהול קופת גמל במסלול זה. למסלול חדש יש חיסרון נוסף: אין מידע השוואתי המציג כמה תשואה השיג בית ההשקעות על ניהול קופת גמל במסלול דומה.

אל תפסלו קופת גמל או מסלול רק מכיוון שהם חדשים. מסלול חדש הוא לאו דווקא מסלול בעייתי. פשוט תצטרכו לבדוק נתונים אחרים של בית ההשקעות כדי להגיע למסקנה אם לבחור במוצר שהוא מציע ובנוסף תוכלו להשוות קופות גמל שבית ההשקעות מנהל במשך שנים באותם מסלולים ולהחליט.

ללא קשר לוותק של המסלול הנבחר, חשוב מאד לבדוק את יכולתו הכללית של בית ההשקעות: כמה תשואה השיג עבור מסלולי השקעה אחרים, מיהו מנהל ההשקעות ומה השגיו הקודמים, מה רמת האמינות של בית ההשקעות, כמה זמן הוא קיים, האם מנהלי ההשקעות התחלפו או עתידים להתחלף וכן הלאה. למשל, בית השקעות אקסלנס נשואה עבר לניהול הפניקס.

מדובר בכסף למען עתיד ילדיכם וזו סיבה טובה מאד לבחור בעצמכם את בית ההשקעות והמסלול בו תפקידו כספים עבור הילדים, ולא לתת למדינה לבחור מסלול על סמך סבב מחזורי ומזל מקרי.

מהם בתי ההשקעות המציעים מסלול השקעה בסיכון נמוך?

מסלול השקעה זה נבחר כברירת מחדל.

אם לא תחליטו בעצמכם עבור ילדיכם הצעירים מגיל 15, ביטוח לאומי יבחר אקראית את אחד מבתי ההשקעות המוצגים בטבלה זו.

שימו לב, אם לא תבחרו עבור אף אחד מילדיכם הצעירים, לכולם יפתח חשבון קופת גמל באותו בית השקעות. האם הייתם רוצים שכולם יהיו באותו בית השקעות, גם אם תשואותיו נמוכות?

אם אינכם מעוניינים לבחור עבור הילד, ומשאירים את הבחירה בידי ביטוח לאומי, עדיין כדאי לכם לראות מהן האפשרויות מתוכן יבחר ביטוח לאומי קופת גמל ומסלול.

בית השקעות מספר מסלול השקעה בסיכון נמוך עבור "חיסכון לכל ילד" שם מסלול דומה בבית ההשקעות תשואה שנתית ממוצעת ב- 5 שנים אחרונות למסלול דומה תשואה שנתית לשנה האחרונה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11325 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952) אין המסלול הדומה החל לפעול ב- 1.1.16. התשואה מאז ועד 31.10.16 היתה 3.12%
הראל פנסיה 11375 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות (762) 4.97%
מנורה פנסיה 11321 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות (1147) 4.7%
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11385 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551) 4.58%
פסגות קופות גמל ופנסיה 11380 פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות (1331) 4.44%
הלמן אלדובי 11354 הלמן אלדובי בר יציב אג"ח עד 20% במניות (681) 3.81%
אקסלנס נשואה 11310 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות (385) 3.72%
אנליסט 11365 אנליסט גמל לבני 60 ומעלה (9732) אין המסלול הדומה החל לפעול ב- 1.1.16. התשואה מאז ועד 31.10.16 היתה 3.41%
אינפיניטי 9421 אין אין אין
מגדל מקפת 11343 אין אין אין
קל גמל ופנסיה בע"מ 11343 אין אין אין

מסלול השקעה בסיכון מוגבר:

סיכון מוגבר מתבטא באחוז מניות גבוה במסלול. סיכון מוגבר עשוי להציג תשואות גבוהות לאורך זמן, אך גם הפסדים גבוהים. תוכלו לראות בעצמכם: התשואה השנתית הממוצעת ב- 5 השנים האחרונות עומדת על 4.37% במסלול בסיכון נמוך, לעומת 8.044% במסלול בסיכון מוגבר. תשואה כמעט כפולה.

לכן, אם ילדכם צעיר, והחיסכון סגור לשנים רבות, אולי תעדיפו לבחור במסלול זה.

בית השקעות מספר מסלול השקעה בסיכון גבוה עבור "חיסכון לכל ילד" שם מסלול דומה בבית ההשקעות תשואה שנתית ממוצעת ב- 5 שנים אחרונות למסלול דומה תשואה שנתית לשנה האחרונה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11327 אלטשולר שחם גמל מניות (1375) 9.93%
פסגות קופות גמל ופנסיה 11382 פסגות גדיש מניות (1330) 9.24%
הראל פנסיה 11377 הראל גמל מסלול מניות (761) 7.93%
מנורה פנסיה 11323 מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות (1364) 6.98%
הלמן אלדובי 11356 הלמן אלדובי בר יציב ישראל (257) 6.14%
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11387 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215) אין
אקסלנס נשואה 11311 אקסלנס גמל פאסיבי מדדי מניות (8626) אין
אנליסט 11367 אין אין אין
אינפיניטי אין אין אין אין
אינטרגמל 9420 אין אין אין
מגדל מקפת 9898 אין אין אין
קל גמל ופנסיה בע"מ 11345 אין אין אין

מסלול הלכה

מסלול בו ההשקעות כפופות לכללי ההלכה היהודית.

הפיקוח במסלול זה הוא:

הראל פנסיה: בד"צ העדה החרדית ושל ועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון.
בחברת מנורה מבטחים: בד"צ העדה החרדית.
אלטשולר שחם: בד"צ העדה החרדית ירושלים.
פסגות קופות גמל ופנסיה: בד"צ העדה החרדית ירושלים.
מגדל מקפת: בד"צ העדה החרדית ירושלים.

בית השקעות מספר מסלול השקעה בסיכון גבוה עבור "חיסכון לכל ילד" שם מסלול דומה בבית ההשקעות תשואה שנתית ממוצעת ב- 5 שנים אחרונות למסלול דומה תשואה שנתית לשנה האחרונה
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11388 מיטב דש גמל הלכה (767) 4.85%
הראל פנסיה 9555 הראל גמל מסלול הלכה (1524) 4.31%
פסגות קופות גמל ופנסיה 11383 פסגות גדיש הלכה (2017) אין 1.84% לשנת 2015 0.53% מינואר 2016 עד סוף אוטובר.
מנורה פנסיה 11320 מנורה מבטחים תגמולים הלכה (9795) אין 0.59% עד סוף אוקטובר 2016
מגדל מקפת 9895 מגדל השתלמות הלכה (2048) אין 0.1%- בשנה האחרונה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11328 אין אין אין
אקסלנס נשואה 11335 אין אין אין
אינטרגמל 11335 אין אין אין
הלמן אלדובי אין אין אין

מסלול שריעה:

מסלול בו ההשקעות כפופות לכללי השריעה.

בית השקעות מספר מסלול השקעה בסיכון גבוה עבור "חיסכון לכל ילד" שם מסלול דומה בבית ההשקעות תשואה שנתית ממוצעת ב- 5 שנים אחרונות למסלול דומה תשואה שנתית לשנה האחרונה
הלמן אלדובי 11352 הלמן אלדובי בר יציב שריעה (2049) אין 0% בשלוש השנים האחרונות
אינטרגמל 9303 אין אין אין

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה