איך הגבלת משווק פנסיוני מול מעביד מסייעת לעובד

במהלך שנה שעברה החלו מהלכים ראשונים להקטנת דמי ניהול הנגבים משכירים על הפרשות לפנסיה, כולל ביטוח מנהלים וקופת גמל. שינויים אלה זכו לפחות תהודה מהשינויים האחרונים על קרן פנסיה ברירת מחדל, אך הם משתלבים בה. כדאי להכיר ולהבין אותם, על מנת שתוכלו לעמוד על זכויותיכם.


"הגבלת מעסיק בבחירת משווק פנסיוני" נשמעת כנושא משעמם, אך מאחוריו מסתתר חוק ששינה לטובה את מצב העובדים ומנע ניצול לא חוקי של שכירים בגביית דמי ניהול פנסיה.

משווק פנסיוני הוא אדם שתפקידו למכור סוגי חיסכון פנסיוני כמו קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות. בדרך כלל המשווק הפנסיוני עובד בסוכנות ביטוח או בית השקעות. שכירים נתקלים בו בעת המעבר למקום עבודה חדש, כאשר הם מסדירים את ההפרשות לביטוח מנהלים, קרן פנסיה, ביטוח אבדן כושר עבודה וכן הלאה.

עד לתיקון חוק ההסדרים מ- 30.11.2015, המעסיק קבע איזה סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח יטפלו בשיווק הפנסיוני עבור העובדים, כולל קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח מנהלים וביטוח אבדן כושר עבודה, ללא כל הגבלות על בחירה זו.

לכאורה, מצב זה חוסך התלבטויות ונותן לעובדים כח כקבוצה, אך בפועל, לעיתים קרובות מעסיקים הגיעו להסדרים עם סוכן ביטוח, שהוא יבצע עבורם את כל התפעול מול בתי ההשקעות בחינם, ושכרו יגבה מתוך דמי הניהול שמשלמים העובדים. התוצאה היתה דמי ניהול גבוהים לעובד.

אך לפני שניכנס לכל הפרטים, חלקם טכניים, נתחיל בשורה התחתונה.

מה שכירים מרוויחים מתיקון חוק ההסדרים?

דמי ניהול נמוכים יותר, הן על ההפקדה והן על סכום החיסכון.

מתי החל השינוי:

סעיף חוק ההסדרים הופעל על כל מעסיק שיש לו יותר מ- 10 עובדים החל מ- 1.12.2015.

מעסיקים שיש להם פחות מ- 10 עובדים, מחוייבים לשינוי החל מינואר 2017.

צעדים אלה להקטנת דמי הניהול, מקדימים בכמעט שנה את הרפורמה לקרן פנסיה ברירת מחדל שתכנס לתוקף בנובמבר 2016.

מה היה מצב השכירים לפני כניסת תיקון חוק ההסדרים לתוקף?

דמי הניהול הנגבים מהעובדים, הן מההפקדה והן מסך החיסכון היו גבוהים, כדי לכסות את עלויות התפעול שביצעה סוכנות הביטוח בחינם עבור המעסיק. הכוונה לדמי ניהול בכל מכשירי החיסכון הפנסיוני ששווקו באמצעות סוכן הביטוח של המעסיק.

איך תיקון חוק ההסדרים הקטין את דמי הניהול?

החל מ-30.11.2015 המעסיק אינו יכול לקבל שירותי תפעול בחינם ממשווק פנסיוני או סוכן ביטוח.

בפני המעסיק פתוחות שתי אפשרויות:

  • התפעול יבוצע באמצעות גוף אחד (כמו סוכן ביטוח או לשכת שכר וכדומה), שיקבל תשלום עבור התפעול. גוף אחר, כמו סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח אחרת, יציע אפשרויות חיסכון פנסיוני לעובדים. הפרדה מלאה בין שני התחומים.
  • התפעול והטיפול בעובדים יהיו על ידי אותו גוף, אבל:
    א. המעסיק חייב לשלם עבור התפעול את סכום המינימום שנקבע בחוק.
    ב. המעסיק חייב לצאת במכרז לבחירת קופת ברירת מחדל עבור עובדיו, תוך התייחסות לגובה דמי הניהול (הנתון החשוב ביותר), מדד השירות שהגוף קיבל לפי מדד השירות של משרד האוצר (לא לכל גוף יש ציון) והתשואה בחמש השנים האחרונות.
    ג. משווק פנסיוני לא יוכל לקבל טובות הנאה עבור מוצר שהוא מכר. הוא רשאי לקבל עמלת הפצה בלבד מהחברה לה שייך המוצר.

בשיטה זו אין הפרדה מלאה, אבל ההגבלות יוצרות הפרדה מספקת.

הוסכם שכל החוזים הקיימים יעודכנו, ודמי הניהול של העובדים יופחתו לפי שיעור הסכום שהמעסיק ישלם עבור התפעול.

תוצאות ההפרדה המלאה והחלקית:

  • דמי הניהול שאתם משלמים לא ינוצלו לכיסוי עלות העבודה מול המעסיק. כתוצאה מכך דמי הניהול יקטנו.
  • מכרז לקופת ברירת מחדל של מעסיק, חייב להתחשב בעיקר בגובה דמי הניהול, וכתוצאה מכך תבחר קופה בעלת דמי ניהול נמוכים.

איך משתלב התיקון לחוק ההסדרים עם רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל שתחל בנובמבר 2016?

מעסיק שבחר קרן פנסיה במכרז, מכח ההגבלות שבחוק ההסדרים, יצרף אוטומטית את עובדיו לקרן הפנסיה שבחר ולא לקרן פנסיה ברירת מחדל.

אם העובד בחר בעצמו את החיסכון הפנסיוני שלו, לא יהיה צירוף אוטומטי. צירוף אוטומטי יהיה לעובד שהשאיר את הבחירה בחיסכון פנסיוני בידי המעביד.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק

קרא על חיסכון לפנסיה