תיקון 190 – מחשבון אפשרויות שימוש בחיסכון באמצעות קופת גמל

מי שמעוניין לחסוך יכול לבחור מבין שלל אפשרויות הקיימות כיום, אך יכול להיות שלא התייחסתם לקופת גמל כאל חיסכון נזיל המאפשר לכם משיכת כסף מיידית.
עם הפרישה לגמלאות. תיקון 190 הופך קופות גמל לאפיק חיסכון בעל הטבת מס ויכול להחליף אפיקי חיסכון אחרים כמו תוכנית חיסכון או פוליסת חיסכון.


מחשבון תיקון 190 - בחר את גילך, סכום החיסכון ואפשרות השימוש בחיסכון וקבל הערכה כללית על דרכי פעולה אפשריות

סמן את גילך

בחר את סכום החיסכון שצברת עד כה

איך תרצה להשתמש בחיסכון

קרא על קופות גמל וקרנות פנסיה