מגדל ביטוח מחלות קשות

פירוט תוכניות ביטוח מחלות קשות של חברת הביטוח מגדל ניתן להתאים את גובה הכיסוי בביטוח מחלות קשות כולל חישוב המחיר החודשי על ידי מחשבון ביטוח מחלות קשות מובנה. תוכלו להשוות בין תוכניות ביטוח מחלות קשות שונות ולהתאים את כיסוי ביטוח המחלות הקשות המתאים ביותר.

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 3 מתוך - 3
  מגדלמזור מורחב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת "מזור מורחב" היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 44 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי למחלות קשות נוספות ללא הגבלה על מספרן, כל עוד אינן קשורות זו לזו בקשר סיבתי או אינן מחלות המנויות בפוליסה כמחלה אחת. ינתן מלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש.
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.
 • פיצוי חד פעמי בגובה 20% מסכום הפיצוי למקרה גילוי של טרום סרטן.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 48.22
עלות חודשית


  מגדלמזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מזור לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות המפצה מבוטח שחלה באחד במחלת הסרטן לסוגיה. הפיצוי הכספי ניתן בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לרכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 700,000 ש"ח.
 • הביטוח מכסה שתי מחלות סרטן לכל מבוטח. עבור כל מחלה ינתן מלוא הפיצוי הנרכש. כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • "סרטן מוקדם" שהוא: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית או דיספלזיה קשה של צוואר הרחם, מעניקים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. ללא קיזוז מהסכומים עבור מחלת הסרטן.
 • הביטוח מכסה בדיקות סקר לאיתור סרטן אצל ספקים שבהסכם ובהשתתפות עצמית של 400 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: מחלת סרטן ראשונה - 90 יום.
  מחלת סרטן שניה: 5 שנים ממועד החלמה מלאה, לפי קביעת מומחה, ממחלת הסרטן הראשונה.
  בדיקות סקר - 12 חודשים
 • גיל כניסה לביטוח: מלידה ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. מגיל 70 הפיצוי קטן ב- 50%, גם בפיצוי לסרטן וגם בפיצוי לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 11.30
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת ביטוח מחלות קשות מזור מבית מגדל מעניקה פיצוי למבוטח שאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימת המחלות הקשות המנויות בביטוח. הרשימה כוללת 44 מחלות קשות ואירועים רפואיים, בחלוקה ל-2 קבוצות. ינתן פיצוי מלא על מחלות קשות מקבוצה 2 ללא הגבלה על מספרן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • מבוטח יכול לרכוש סכום פיצוי עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות קבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות קבוצה 2 מאפשרות פיצוי לכל מחלה קשה נוספת מאותה הקבוצה. לכל מחלה ינתן סכום הפיצוי המלא שנרכש. בתנאי שאין קשר סיבתי או אחר ביניהן ואינן שייכות למחלות המנויות כמחלה אחת בפוליסה. אם המחלה הנוספת שייכת לקבוצה 1, הביטוח יסתיים ולא ימשיך למחלה קשה נוספת. אם היא מקבוצה 2 - יהיה פיצוי .
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן.
 • ינתן פיצוי אחד במשך תקופת הביטוח, בגובה 20% מסכום הביטוח, למקרה סרטן מוקדם.
 • תקופות אכשרה:
  למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 365 יום מהמחלה הקודמת.
  לסרטן יש תקופת אכשרה של 5 שנים לאחר החלמה מלאה מסרטן.
 • ניתן להצטרף לביטוח מהלידה ועד גיל 65.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. בגיל 70 יקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 72.33
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק