ביטוח מחלות קשות - ביטוח מחלות קשות כיסוי של 300,000 ₪

השוואת ביטוח מחלות קשות ביטוח מחלות קשות כיסוי של 300,000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח מחלות קשות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר התאמה של ביטוח מחלות קשות לצרכים אישיים

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 3 מתוך - 3
  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה - מבטחים המעניק פיצוי בתשלום אחד בעת גילוי מחלה קשה, מתוך 40 המחלות המנויות בפוליסה. המחלות הקשות והמצבים רפואיים מחולקים ל-3 קבוצות.
 • מוצגת פרמיה לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות מקבוצה 1: הביטוח נמשך למחלות נוספות מכל הקבוצות ושאינן קשורות למחלה הקודמת, לאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. מחלה שניה מקבוצה 1 תסיים את הביטוח.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: ינתן פיצוי למחלה קשה נוספת לאחר תקופת אכשרה, בתנאי שהיא משתייכת לקבוצה 1 או לקבוצה 3. לא ינתן פיצוי למחלה נוספת מקבוצה 2.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 3: ינתן פיצוי למחלות נוספות נכל הקבוצות. אין הגבלה לפיצוי על מחלות נוספות מקבוצה 3 לאחר תקופת אכשרה.
 • פיצוי למחלה נוספת ינתן לפי התנאים שהוזכרו למעלה ובתנאי שהמחלה הנוספת אינה אחת מהמחלות הקודמות של המבוטח.
 • למחלת הסרטן יש כללים מיוחדים: מבוטח אשר חלה פעמיים בסרטן יוכל לקבל פיצוי על מלוא הסכום הנרכש עבור המחלה הראשונה ועבור המחלה השניה גם אם מדובר באותה מחלת סרטן. בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • בנוסף, יש פיצוי נפרד לסרטן מוקדם המוגדר כסרטן צוואר הרחם, סרטן שד מקומי וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • כניסה לביטוח מגיל 15 ימים ועד גיל 64.
 • סיום הביטוח: גיל 75. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 52.50
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של הראל נותן למבוטח סכום פיצוי במקרה בו המבוטח אובחן כחולה במחלה קשה מתוך המחלות שהפוליסה כוללת. הביטוח מכסה 39 מחלות המחולקות ל- 4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 300,000 ש"ח .
 • סכום הפיצוי שהמבוטח יכול לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • פיצוי שני, זהה בסכומו, במקרה של גילוי מחלה נוספת: במקרה מחלה מקבוצה 2 עד 4, הביטוח ממשיך להיות בתוקף ומעניק פיצוי למחלה נוספת, בתנאים הבאים: המחלה הנוספת משתייכת לקבוצות 2-4, ואינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 4, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 3.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • אם המחלה היא מקבוצה 1, הביטוח מסתיים לאחר מתן המענק.
 • תקופת אכשרה:למחלה ראשונה- 90 יום.
  למחלה שניה - 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • גיל הצטרפות ל"מענקית זהב": מגיל 0 ועד גיל 64.
  גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה של שנתיים נוספות.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 73.20
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת ביטוח מחלות קשות מזור מבית מגדל מעניקה פיצוי למבוטח שאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימת המחלות הקשות המנויות בביטוח. הרשימה כוללת 44 מחלות קשות ואירועים רפואיים, בחלוקה ל-2 קבוצות. ינתן פיצוי מלא על מחלות קשות מקבוצה 2 ללא הגבלה על מספרן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • מבוטח יכול לרכוש סכום פיצוי עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות קבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות קבוצה 2 מאפשרות פיצוי לכל מחלה קשה נוספת מאותה הקבוצה. לכל מחלה ינתן סכום הפיצוי המלא שנרכש. בתנאי שאין קשר סיבתי או אחר ביניהן ואינן שייכות למחלות המנויות כמחלה אחת בפוליסה. אם המחלה הנוספת שייכת לקבוצה 1, הביטוח יסתיים ולא ימשיך למחלה קשה נוספת. אם היא מקבוצה 2 - יהיה פיצוי .
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן.
 • ינתן פיצוי אחד במשך תקופת הביטוח, בגובה 20% מסכום הביטוח, למקרה סרטן מוקדם.
 • תקופות אכשרה:
  למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 365 יום מהמחלה הקודמת.
  לסרטן יש תקופת אכשרה של 5 שנים לאחר החלמה מלאה מסרטן.
 • ניתן להצטרף לביטוח מהלידה ועד גיל 65.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. בגיל 70 יקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 72.33
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק