איילון ביטוח מחלות קשות

פירוט תוכניות ביטוח מחלות קשות של חברת הביטוח איילון ניתן להתאים את גובה הכיסוי בביטוח מחלות קשות כולל חישוב המחיר החודשי על ידי מחשבון ביטוח מחלות קשות מובנה. תוכלו להשוות בין תוכניות ביטוח מחלות קשות שונות ולהתאים את כיסוי ביטוח המחלות הקשות המתאים ביותר.

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 2 מתוך - 2
  איילון בשביל החוסן - סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"בשביל החוסן - סרטן" היא ביטוח מחלות קשות שמטרתו פיצוי כספי בתשלום אחד בעת גילוי מחלת הסרטן או סרטן מוקדם.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי מ- 50,000 ועד לסך 600,000 ש"ח.
 • הפוליסה מפצה, במלוא סכום הפיצוי הנרכש, שתי מחלות סרטן. כפוף לתקופת אכשרה מיוחדת למחלת הסרטן השניה.
 • פיצוי בגובה 20% לסרטן מוקדם, הכולל: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית וסרטן צוואר הרחם. סכום זה יופחת מסכום הביטוח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה (העלמות הסרטן הראשון).
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל שנה .
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. בגיל 70 סכום הפיצוי יוקטן ב- 50%, הן לסרטן והן לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 83
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 11.20
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"איילון בשביל החוסן" - ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך 43 מחלות קשות המנויות בפוליסה ומחולקות ל-4 קבוצות וקיימת רשימת כיסויים מיוחדים לסרטן מוקדם והחלפת מפרק.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • חלה המבוטח במחלה קשה השייכת לקבוצה 1: יתקבל פיצוי רק אם זו מחלה ראשונה והביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי הנרכש.
 • חלה המבוטח במחלה קשה מקבוצות 2-4: הביטוח ימשך למחלה קשה שניה ושלישית עליהן ינתן פיצוי בגובה 100% מסכום הפיצוי הנרכש. הפיצוי ינתן בתנאי שהמחלה הנוספת אינה שייכת לקבוצה 1 והיא משתייכת לקבוצת מחלות אחרת משל המחלה הקודמת.
 • הצטרפות: מגיל שנתיים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 70 יפחת סכום הפיצוי ב- 50%
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 365 יום מאבחון המחלה הראשונה.
  למחלה שלישית: 180 יום מאבחון המחלה השניה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 83
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 19.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק