ביטוח מחלות קשות - ביטוח מחלות קשות כיסוי של 200,000 ₪

השוואת ביטוח מחלות קשות ביטוח מחלות קשות כיסוי של 200,000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח מחלות קשות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר התאמה של ביטוח מחלות קשות לצרכים אישיים

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 7 מתוך - 7
  כלל חברה לביטוחמדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל מחלות קשות" נותנת פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור המשתייכים לאחת מתוך 33 מחלות המנויות בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • המחלות הקשות המכוסות בפוליסה מחולקות ל- 4 קבוצות, וכן פיצוי למקרי "סרטן מוקדם" שאינם כלולים ברשימה, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי המגיע עד 600,000 ש"ח
 • מחלות קשות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי. אין המשך כיסוי למחלה שניה.
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • חריגים לכלל הזה: א. מחלת הסרטן מכוסה כמחלה שניה גם כאשר המחלה הקשה הראשונה היתה סרטן, אך הפיצוי למקרה השני הוא רק 25% מגובה הפיצוי. ב. מחלה קשה ראשונה שהיא שבץ מוחי, ינתן כיסוי רק למחלה נוספת מקבוצה 4. ג. כשהמחלה הראשונה היא סוכרת נעורים אין כיסוי למחלה שניה שהיא תרדמת, איבוד גפיים או עוורון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה. 180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה, במחלה ראשונה או שניה.
 • גיל הצטרפות: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תשתנה בהתאם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 29.20
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית זהב" של הראל היא תוכנית ביטוח המעניקה פיצוי חד פעמי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ביטוח "מענקית זהב" כולל 39 מחלות, המחולקות ל- 4 קבוצות, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי הנע מ- 50,000 ועד 700,000 ש"ח
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • במחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
 • גיל הצטרפות: מלידה ועד גיל 64.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 48.80
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת "מזור מורחב" היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 44 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי למחלות קשות נוספות ללא הגבלה על מספרן, כל עוד אינן קשורות זו לזו בקשר סיבתי או אינן מחלות המנויות בפוליסה כמחלה אחת. ינתן מלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש.
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.
 • פיצוי חד פעמי בגובה 20% מסכום הפיצוי למקרה גילוי של טרום סרטן.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 48.22
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה נותן פיצוי בעת איתור מחלה קשה או מצב רפואי הכלולים בפוליסת הביטוח. הפוליסה מכסה 40 מחלות, בחלוקה ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה מחושבת לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי בסכום מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות קשות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח ממשיך למחלה נוספות מכל הקבוצות, בתנאי שהן שונות מהראשונה ולא קשורות לה ולאחר תקופת אכשרה מיוחדת של 365 יום. הביטוח יסתיים לאחר מחלה שניה מקבוצה מס' 1
 • מחלה קשה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלות נוספות אם הן מקבוצה 1 או מקבוצה 3 ולאחר תקופת אכשרה נוספת של 180 יום. אין פיצוי שני למחלה מקבוצה 2.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלות נוספות מכל הקבוצות השונות מהמחלה הראשונה ולא קשורות לה. אין מגבלה על כמות המחלות הנוספות מקבוצה 3. המחלה השניה לא תהיה קשורה לראשונה.
 • מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף לסרטן מוקדם: ניתוח המטפל בסרטן הערמונית ומקרי סרטן צוואר הרחם וסרטן שד מקומי
 • קיים פיצוי נוסף וחד פעמי של 10% מסכום הביטוח למקרי ביטוח מיוחדים: מפרצת מוחית, הוצאת גלגל עין, צנתור כלילי טיפולי.
 • גיל הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
  ילדים יכולים להצטרף לפוליסה משפחתית עד גיל 17.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
  אם היתה מחלה מקבוצה 1: תקופת האכשרה למחלה נוספת תהיה 365 יום
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים, עד לגיל סיום ביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 35.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא 2020 - ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא 2020" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 42 מחלות בפיצוי מלא ו-4 מחלות בפיצוי חלקי. המחלות אינן מחולקות לקבוצות (בניגוד לביטוחי מחלות קשות המוצעים בחברות ביטוח אחרות). במקרה גילוי מחלה קשה (באמצעות אבחנה חד משמעית שניתנה על ידי רופא מומחה בתחום) שמכוסה בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי עבור מחלה נוספת, בהתאם לתנאי הפוליסה, ללא מגבלה על מספר המחלות.
 • פיצוי חלקי למחלות סרטן מקומי.
 • יש מחלות המזכות בפיצוי חלקי: סוכרת נעורים מכוסה עד גיל 21. צנתור טיפולי כלילי, מחלת קרוהן, החלפת מפרק, שבר באגן - מזכים בפיצוי חלקי .
 • רוכשי ביטוח מחלות קשות מקבלים הטבה: שובר לבדיקות גילוי ואבחון מוקדם של 11 סוגי סרטן בבית חולים איכילוב בהשתתפות עצמית של 500 ש"ח בלבד.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה. ניתן לצרף גם ילדים.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: 90 יום. למקרה שני - 180 יום מהמקרה הראשון.
  למחלת סרטן שניה - תקופת אכשרה של 60 חודשים מהחלמה מלאה מהסרטן הקודם וסיום הטיפול בו.
  במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 41.90
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק התוכנית הסתיים ב- 2020
"מרפא" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 41 מחלות, מתוכן 36 מקבלות פיצוי מלא. המחלות מחולקות ל-4 קבוצות. במקרה גילוי מחלה קשה מבין המחלות המכוסות בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • מחלה מקבוצה מספר 1 מסיימת את הביטוח. במקרה של מחלה נוספת מקבוצות 2-4, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי.
 • מחלה מקבוצה מספר 4 מזכה בפיצוי חלקי בלבד.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה. ניתן לצרף גם ילדים.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: 90 יום. למקרה שני - 180 יום מהמקרה הראשון.
  למקרה כתוצאה מתאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 42.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא ילדים - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא ילדים" אינה משווקת החל מדצמבר 2018.
התוכנית הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המותאמת לילדים ולמחלות האפייניות לגיל צעיר. "מרפא ילדים" מכסה 16 מחלות האופייניות לגילאים צעירים. כשהמבוטח מגיע לגיל 21, הביטוח מתעדכן לפיצוי בגין 32 מחלות קשות המותאמות למבוגרים. במקרה גילוי מחלה קשה מבין המחלות המכוסות בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • מחלה קשה ראשונה לפני גיל 21 תסיים את הביטוח.
  לאחר גיל 21, ניתן לקבל פיצוי לשתי מחלות קשות, בכפוף לתנאים. בכל אחד מהמקרים ינתן מלוא סכום הפיצוי הנרכש.
 • החזר הוצאות רפואיות בעקבות מות המבוטח: ניתן לקבל החזר עד 70% מההוצאות הרפואיות.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח. בגיל 21 ניתן להגדיל את סכום פיצוי עד 600,000 ש"ח בכפוף לחיתום רפואי
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 20 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: למחלה ראשונה: 90 יום. למחלה שניה - 180 יום מהמחלה הראשונה.
  למבוטח בוגר תחל תקופת האכשרה מחדש לפי כללי "מרפא ארד".
  למקרה כתוצאה מתאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 35.40
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק