הפניקס חברה לביטוח - מרפא ילדים - פיצוי 200,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מרפא ילדים - פיצוי 200,000 ש"ח של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הפניקס חברה לביטוח - מרפא ילדים - פיצוי 200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"מרפא ילדים" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 16 מחלות אופייניות לצעירים, בקבוצה אחת, וביניהן: סכרת נעורים, פוליו, שבץ מוחי, דלקת מח, סרטן והשתלת איברים. הרשימה המלאה מפורטת בפוליסה.
החל מגיל 21 התוכנית מתעדכנת ל"מרפא ארד" + הרחבת "מרפא זהב" המכסות 32 מחלות קשות אופייניות למבוגרים, וביניהן: תרדמת, תשישות נפש, פרקינסון ועוד. הרשימה המלאה וחלוקתה לקבוצות מתוארת בפוליסות "מרפא ארד" ומרפא זהב". "מרפא ילדים" מכסה:
  • למחלה ראשונה המכוסה בביטוח: סכום הפיצוי שנרכש. אם המבוטח חלה לפני גיל 21 - הביטוח מסתיים.
  • על מחלה ראשונה לאחר גיל 21 חלים חוקי פוליסת "מרפא ארד" לפיהם, אם המחלה משתייכת לקבוצה 1- הבטוח יסתיים. אם לא, למקרה מחלה שני ינתן סכום פיצוי זהה, לפי תנאי "מרפא ארד".
  • החזר 70% מהוצאות רפואיות אם המבוטח נפטר תוך 30 יום מאבחון המחלה הראשונה. עד תקרה של 50,000 ש"ח או מחצית מסכום הפיצוי, הנמוך מביניהם. הפוליסה מונה את ההוצאות בגינן ניתן לקבל החזר. ביניהן: שכר מנתח ומרדים, עלות אשפוז.
תקופת ביטוח
גיל כניסה: מגיל 0 ועד 20 שנה.
גיל תום ביטוח: 75.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי כאשר המבוטח נפטר תוך 30 יום מאבחון המחלה. במקרה זה ניתן לקבל החזר על הוצאות רפואיות.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח.
החל מגיל 21 ניתן לרכוש עד 600,000 ש"ח , לאחר חיתום רפואי.

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק