הפניקס חברה לביטוח - מרפא 2020 - ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות

תוכנית ביטוח מחלות קשות מרפא 2020 - ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הפניקס חברה לביטוח - מרפא 2020 - ביטוח לפיצוי בגין מחלות קשות
כיסוי ביטוחי
"מרפא 2020" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המעניקה פיצוי מלא ל- 42 מחלות, ופיצוי חלקי למחלות נוספות ולמחלות סרטן מקומי (הרשימה המלאה מפורטת בפוליסה). הפיצוי ניתן גם למקרי מחלה נוספים ללא הגבלה על מספרם.
דוגמאות למחלות מכוסות:
 • פיצוי מלא: טרשת נפוצה, שבץ מוחי, תרדמת, פרקינסון, תשישות נפש, כוויות דרגה 3
 • פיצוי חלקי: סוכרת נעורים עד גיל 21 – פיצוי מלא עד 300,000 ש"ח.
  מחלת קרוהן המלווה בניתוח כריתת מעי – עד 20% מסכום הפיצוי.
  צנתור טיפול כלילי – 15,000 ש"ח
  ניתוח החלפת מפרק או שבר באגן או ירך – 15,000 ש"ח
 • סרטן: כיסוי לשתי מחלות סרטן העונות על תנאי הפוליסה, בכפוף לתקופת אכשרה של 60 חודשים מהחלמה מלאה של הסרטן הקודם. הסרטן השני יכול להיות מאותו סוג כמו הראשון.
 • סרטן מקומי: יכוסו מקרי carcinoma in situ העונים על תנאי הפוליסה. יכוסה גם מצב של שינויים ממאירים בסרטן שד מקומי.
"מרפא 2020" נותנת את הפיצויים הבאים:
 • פיצוי מלא למחלה ראשונה ומחלה נוספת המכוסות בביטוח: מקבלים 100% מהפיצוי שנרכש (פרט למחלה המזכה בפיצוי חלקי). פיצוי למחלה נוספת ינתן אם אין קשר סיבתי בין המחלות ואם המחלה החדשה שונה מהקודמת, ולא מוגדרת בפוליסה כמחלה דומה לקודמת. למשל, מחלות לב שונות נחשבות למחלות דומות, וכך גם החלפת מפרק ושבירת אגן.
 • סרטן מקומי מזכה ב- 15% מסכום הפיצוי ועד 50,000 ש"ח בלבד. הסכום יופחת מסכום הפיצוי למחלת סרטן.
 • לחלק מהמחלות מוגדרת תקופת המתנה, למשל: ניוון שרירים - 3 חודשים. סכרת נעורים - 6 חודשים, דלקת מוח - 3 חודשים.
תקופת ביטוח
גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה.
גיל תום ביטוח: 75
תקופת המתנה ואכשרה
עבור חלק מהמחלות חברת הביטוח פטורה מתשלום אם המבוטח נפטר תוך 14 יום מאבחון המחלה.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק