ביטוח מחלות קשות - ביטוח מחלות קשות - סרטן

השוואת ביטוח מחלות קשות ביטוח מחלות קשות - סרטן בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח מחלות קשות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר התאמה של ביטוח מחלות קשות לצרכים אישיים

מעודכן לספטמבר 2021

תוכניות ביטוח 1 עד 6 מתוך - 6
  כלל חברה לביטוחמדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל פיצוי לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות יעודית לפגיעה ממחלת הסרטן, ומעניקה פיצוי כספי בסכום שנרכש, בעת אבחון מחלת הסרטן, לפי תנאי הפוליסה.
 • מוצגת עלות הפרמיה עבור רכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי שגובהו עד 700,000 ש"ח. מגיל 66 ניתן לרכוש פיצוי עד 400,000 ש"ח.
 • סרטן שד מקומי וניתוח המטפל בסרטן הערמונית מאפשרים פיצוי 15% מסכום הפיצוי ולא יותר מ- 50,000 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 85.
  החל מגיל 70 יוקטן סכום הביטוח ב- 50% והפרמיה תקטן בהתאם
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 11.10
עלות חודשית


  הראלמענקית סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית סרטן - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המעניק פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן, מהסוגים המנויים בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • קיימת הרחבת תשלום לסרטן שד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש נע מ- 50,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח.
 • קיימת זכאות לסכום פיצוי נוסף על מקרה סרטן המתגלה 5 שנים ויותר לאחר המקרה הראשון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני - 5 שנים מהחלמה מלאה ממקרה הסרטן הראשון
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 0 ועד גיל 64.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 65 יוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 18.40
עלות חודשית


  מנורהקרן לחיים - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן לחיים - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המיועד לעזור למבוטח אשר חלה בסרטן לסוגיו השונים. "קרן לחיים" מעניקה פיצוי כספי בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 400,000 ש"ח.
 • פיצוי למחלת סרטן נוספת: פיצוי נוסף בסך 100% מהפיצוי הנרכש ינתן במקרה סרטן שני שהתגלה אצל המבוטח, כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • סרטן שד מקומי וניתוח סרטן ערמונית מאפשרים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. סרטן צוואר הרחם מאפשר פיצוי של 10% מהסכום הנרכש. סוגי סרטן אלה אינם נחשבים ל"מחלת סרטן" לפי הגדרתה בפוליסה ולא יספרו במניין מחלות הסרטן של המבוטח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 15 יום ועד גיל 69.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. הגיל אינו משפיע על גובה הפיצוי.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 8.60
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא סרטן 2020" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המיועדת במיוחד למקרי סרטן.
בפברואר 2020 שודרגה פוליסת "מרפא סרטן" גם למבוטחים קיימים וגם לחדשים.
באבחון סרטן ינתן פיצוי חד פעמי.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 100,000 ש"ח .
 • במקרה גילוי סרטן נוסף, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי הראשון, לאחר תקופת אכשרה נוספת.
 • פיצוי ל"סרטן מקומי" מסוג סרטן השד או ניתוח להסרת סרטן הערמונית - עד 15% מסכום הביטוח ולא יותר מ- 50,000 ש"ח.
 • הביטוח כולל החזר הוצאות רפואיות בחוץ לארץ, עד 25% מסכום הביטוח, בנוסף לסכום הפיצוי שנרכש.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה ל"מרפא סרטן": מגיל 0 ועד 64 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, גם לסרטן וגם לסרטן מקומי, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: למחלה ראשונה- 90 יום. למחלה שניה - 60 חודשים (שהן 5 שנים) מיום החלמה מלאה וסיום הטיפולים אחרי המקרה הראשון.
 • הביטוח תקף לשנתיים. עם סיומו הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, וכן הלאה עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 11.30
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"בשביל החוסן - סרטן" היא ביטוח מחלות קשות שמטרתו פיצוי כספי בתשלום אחד בעת גילוי מחלת הסרטן או סרטן מוקדם.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי מ- 50,000 ועד לסך 600,000 ש"ח.
 • הפוליסה מפצה, במלוא סכום הפיצוי הנרכש, שתי מחלות סרטן. כפוף לתקופת אכשרה מיוחדת למחלת הסרטן השניה.
 • פיצוי בגובה 20% לסרטן מוקדם, הכולל: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית וסרטן צוואר הרחם. סכום זה יופחת מסכום הביטוח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה (העלמות הסרטן הראשון).
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל שנה .
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. בגיל 70 סכום הפיצוי יוקטן ב- 50%, הן לסרטן והן לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 83
מדד שירות תשלום תביעות: 84
₪ 11.20
עלות חודשית


  מגדלמזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מזור לסרטן" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות המפצה מבוטח שחלה באחד במחלת הסרטן לסוגיה. הפיצוי הכספי ניתן בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לרכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 700,000 ש"ח.
 • הביטוח מכסה שתי מחלות סרטן לכל מבוטח. עבור כל מחלה ינתן מלוא הפיצוי הנרכש. כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • "סרטן מוקדם" שהוא: סרטן שד מקומי, ניתוח סרטן ערמונית או דיספלזיה קשה של צוואר הרחם, מעניקים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. ללא קיזוז מהסכומים עבור מחלת הסרטן.
 • הביטוח מכסה בדיקות סקר לאיתור סרטן אצל ספקים שבהסכם ובהשתתפות עצמית של 400 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: מחלת סרטן ראשונה - 90 יום.
  מחלת סרטן שניה: 5 שנים ממועד החלמה מלאה, לפי קביעת מומחה, ממחלת הסרטן הראשונה.
  בדיקות סקר - 12 חודשים
 • גיל כניסה לביטוח: מלידה ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. מגיל 70 הפיצוי קטן ב- 50%, גם בפיצוי לסרטן וגם בפיצוי לסרטן מוקדם.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 82
מדד שירות תשלום תביעות: 82
₪ 11.30
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות

הכל על ביטוח בריאות

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק