כלל חברה לביטוח - מדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


חזרה לדף השוואת ביטוח מחלות קשות >>
כלל חברה לביטוח - מדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"מדיכלל פיצוי לסרטן" נותן את סכומי הפיצוי במקרים הבאים:
א. סכום הפיצוי שרכש המבוטח במקרה בו אובחן סרטן באופן חד משמעי ובכתב על ידי מומחה.
ב. סרטן שד מקומי carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית מסוג Gleason Score עד ל-6 (כולל), נקראים בפוליסה "סרטן מוקדם". בעת אבחון שלהם מקבלים 15% מסכום הפיצוי, עד לתקרה של 50,000 ש"ח. בתנאי שהסרטן המוקדם התגלה לפני אבחון מחלת סרטן כהגדרתה בפוליסה.

לאחר תשלום הפיצוי למחלת סרטן ראשונה - הביטוח מסתיים. אין פיצוי למקרה שני של סרטן. .
תקופת ביטוח
גיל כניסה לביטוח: מ-6 חודשים ועד 65 שנים.
הביטוח מסתיים בגיל 75.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום אם המבוטח נפטר תוך 14 יום מהאבחון של הסרטן, כולל סרטן שד מקומי וסרטן ערמונית
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
עד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם