הראל - מענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הראל - מענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
הפיצוי ניתן על אבחון מחלה קשה או אירוע, כמפורט בפוליסה. הרשימה כוללת 39 מחלות
דוגמאות למחלות מהרשימה, לפי קבוצות :
 • קבוצה 1: תרדמת, אי ספיקת כליות סופנית, תשישות נפש.
 • קבוצה 2: שבץ מוחי, מחלות לב
 • קבוצה 3: סרטן, גידול שפיר במח.
 • קבוצה 4: עיוורון, שיתוק, פרקינסון.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית. סרטן ערמונית משמעותו כל גידול ממאיר בערמונית. למקרים אלה ינתן פיצוי בסך 15% מסכום הפיצוי. סכום זה יקוזז מהפיצוי למקרי סרטן.
מידע נוסף:
 • הביטוח מסתיים לאחר מתן פיצוי לשתי מחלות מקבוצה 1.
 • הביטוח ימשך למקרה מחלה נוסף בכל מקרה אחר. מחלה נוספת היא מחלה השונה מהראשונה ושייכת לקבוצת מחלות שונה מהראשונה.
 • למקרה מחלה נוסף ינתן פיצוי מלא, אלא אם הפוליסה הגדירה פיצוי חלקי למחלה.
 • תקופת המתנה: יש מחלות הדורשות תקופות המתנה הנעות בין חודשיים ל- 6 חודשים. דוגמא: דלקת קרום המח - 3 חודשים. סכרת נעורים - 6 חודשים.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה.
  אכשרה למחלת סרטן שניה - 5 שנים מהחלמה ממחלת סרטן ראשונה
עוד כיסויים:
 • ביצוע צינתור כלילי טיפולי- ינתן פיצוי עד 10% מסכום הביטוח ועד גבול של 20,000 ש"ח.
 • ניתוח הסרת סרטן מקומי - ינתן פיצוי עד 10% מסכום הביטוח ועד גבול של 50,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות לטיפול ניסיוני בחו"ל במקרה של מחלת הסרטן - עד 30% מסכום הביטוח ולפי סכומי המקסימום המפורטים בפוליסה.
 • פטירה לפני גיל 60 שלא נגרמה ממחלה המכוסה בביטוח – החזר פרמיה, בכפוף לאמור בפוליסה.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות מגיל שנה עד גיל 64.
גיל סיום הביטוח עומד על 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום במקרים הבאים:
 • פטירת המבוטח תוך 14 יום מאבחון המחלה, פרט למצב בו נפטר מהשתלת איבר.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
החל מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק