הפניקס חברה לביטוח - מרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


חזרה לדף השוואת ביטוח מחלות קשות >>
הפניקס חברה לביטוח - מרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"מרפא סרטן" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות יעודית למתן פיצוי למחלת הסרטן לסוגיה. התוכנית תעניק פיצוי החל ממועד הבדיקה שקבעה את קיום המחלה במבוטח ובהתאם לאבחנת רופא מומחה בתחום.
"מרפא סרטן" מכסה:
  • למקרה סרטן ראשון המכוסה בביטוח: סכום הפיצוי שנרכש.
  • למקרה סרטן שני, גם אם מדובר באותו סוג סרטן, ינתן סכום פיצוי זהה, לאחר תקופת אכשרה מיוחדת בת 60 חודשים של החלמה מלאה מסרטן לאחר מקרה הראשון.
  • פיצוי מקרה פטירה תוך 30 יום מהאבחון: לאחר מחלה ראשונה ינתן פיצוי בגובה 25% מסכום הפיצוי. לאחר מחלה שניה ינתן 12.5% מסכום הפיצוי.
  • החזר הוצאות רפואיות בחוץ לארץ: ניתן לקבל החזר עד 25% מסכום הביטוח למחלה ראשונה ועד 12.5% מסכום הביטוח למקרה שני. סכומים אלה הם בנוסף לסכום הפיצוי ואינם מקוזזים ממנו. הפוליסה מונה את ההוצאות בגינן ניתן לקבל החזר. ביניהן: הטסה רפואית והוצאות שהיה למבוטח ולמלווה עד 1,000 ש"ח ליום.
  • החזר הוצאות לטיפול פסיכולוגי, להקל על ההתמודדות עם המחלה. סכום זה ניתן בנוסף לסכום הפיצוי. כרוך בהשתתפות עצמית בסך 20% מהתשלום. יוחזרו עד 10 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול.
תקופת ביטוח
  • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 64 שנה.
  • גיל תום ביטוח: 75 אם לא חלה בסרטן.
    גיל 69 אם חלה בסרטן והמחלה לא חזרה עד הגיעו לגיל 69
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום במקרים הבאים:
  • המבוטח נפטר תוך 30 יום מהאבחון. במקרה זה ינתן פיצוי מוקטן, כמתואר קודם
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם