מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות קרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"קרן אור TOP" ביטוח מחלות קשות נותנת פיצוי ל-40 מחלות ואירועים המפורטים בפוליסה.
דוגמאות למחלות, לפי קבוצות :
 • קבוצה 1: 7 מחלות, ביניהן: תרדמת, השתלת איברים, אי ספיקת כבד פולמיננטית.
 • קבוצה 2: 9 מחלות: סכרת נעורים, מחלות לב שונות ושבץ מוחי.
 • קבוצה 3: כל שאר המחלות המכוסות וביניהן סרטן, שיתוק, איבוד גפיים.
 • פיצוי נוסף לסרטן מוקדם שאינו מוגדר כמחלה קשה. לסרטן צוואר הרחם מסוג carcinoma in situ ינתן פיצוי בסך 10% מהסכום הנרכש. סרטן שד מקומי מסוג carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית gleason score עד 6 (כולל) מזכים בסכום של 20% מהפיצוי שנרכש. הפיצוי לא יקוזז מסכום הפיצוי הכללי למחלה קשה. מחלות אלה אינן נספרות כמקרה של "מחלה קשה" ראשונה או שניה. ינתן עליהן פיצוי פעם אחת בלבד, ורק אם המבוטח לא חלה בסרטן קודם לאיתור הסרטן המוקדם.
מידע נוסף:
 • למחלה קשה ראשונה ולמחלה קשה נוספת, העומדות בתנאי הפוליסה, ינתן פיצוי בסך 100% מהפיצוי הנרכש.
 • למחלות הבאות יש פיצוי בגובה 10% בלבד מסכום הביטוח: צנתור כלילי טיפולי, הוצאת גלגל העין, טיפול במפרצת מוחית.
 • מבוטח שאובחן כחולה סרטן בארץ זכאי להחזר הוצאות חוות דעת פתולוגית שניה בחוץ לארץ. אצל ספק הסדר (מעבדת Mayo clinic בארה"ב) יש השתתפות עצמית בסך 500 ש"ח. אצל גורם אחר ינתן החזר בסך 80% ועד 10,000 ש"ח. ההחזר ינתן פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת הביטוח.
 • מבוטח שאובחן כחולה סרטן זכאי לשירות של איתור רפואי בהתאמה אישית אצל ספק הסדר ובהשתתפות עצמית של 500 ש"ח.
 • כאשר המבוטח נפטר ממחלה מכוסה לפני קבלת הפיצוי: אם נפטר עד 10 ימים מהאבחון - המוטבים זכאים ל-10% מהפיצוי ועד 30,000 ש"ח. אם חלפו יותר מ- 10 ימים - זכאים ל- 100% פיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה קשה ראשונה, סרטן מוקדם, מקרה ביטוח מיוחד או החזר הוצאות: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה נוספת: 180 יום מאבחון המחלה הקודמת
  אכשרה למחלה נוספת אחרי מחלה מקבוצה 1: 365 יום מאבחון המחלה הקודמת
  אם שתי המחלות הן סרטן: תקופת האכשרה למחלה השניה היא 5 שנים ממועד ההחלמה מהמחלה הראשונה.
  אם מקור המחלה הקשה הוא תאונה: אין תקופת אכשרה
תקופת ביטוח
הצטרפות: מגיל 15 יום ועד גיל 64.
סיום הביטוח: בגיל 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי:
 • כאשר המבוטח נפטר תוך יומיים עד 10 ימים מגילוי המחלה או הסרטן המוקדם חברת הביטוח תשלם למוטבים 10% בלבד מסכום הביטוח
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 100,000 ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק