מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות קרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

מנורה - קרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
ביטוח מחלות קשות של מנורה מפצה על 40 מחלות ואירועים המפורטים בפוליסה.
דוגמאות למחלות, לפי קבוצות :
 • קבוצה 1: 7 מחלות קשות, ביניהן: השתלת איברים, תרדמת, אי ספיקת כבד פולמיננטית.
 • קבוצה 2: 9 מחלות: מחלות לב, ניתוחי לב, סכרת נעורים ושבץ מוחי.
 • קבוצה 3: 22 מחלות וביניהן סרטן, פרקינסון, טרשת נפוצה.
 • למחלות סרטן מוקדם, שאינן מנויות ברשימת המחלות הקשות, ינתן סכום של 20% מהפיצוי שנרכש: סרטן שד מקומי מסוג carcinoma in situ וניתוח המטפל בסרטן הערמונית gleason score עד 6 (כולל). לסרטן צוואר הרחם מסוג carcinoma in situ ינתן פיצוי בסך 10% מהסכום הנרכש. פיצוי ינתן רק אם המבוטח לא חלה בסרטן לפני איתור הסרטן המוקדם וינתן רק פעם אחת במהלך תקופת הביטוח. מחלות אלה אינן נספרות כמקרה של "מחלה קשה" ראשונה או שניה, וסכום הפיצוי אינו מקוזז מסכומי הפיצוי למחלה קשה.
תנאים נוספים:
 • פיצוי בסך 100% מהפיצוי הנרכש למחלה קשה ראשונה או נוספת.
 • החזר הוצאות לחוות דעת פתולוגית שניה בחוץ לארץ למבוטח שאובחן כסובל מסרטן. אם חוות הדעת היא אצל ספק הסדר (Mayo clinic בארה"ב) תהיה השתתפות עצמית בסך 500 ש"ח. חוות דעת שלא אצל ספק הסדר תחייב השתתפות עצמית של 20% ויוחזר עד סכום של 10,000 ש"ח. ההחזר ינתן פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת הביטוח.
 • מבוטח שאובחן כחולה סרטן זכאי לשירות של איתור רפואי בהתאמה אישית אצל ספק הסדר ובהשתתפות עצמית של 500 ש"ח.
 • אם המבוטח טרם קיבל תשלום לפני שנפטר מהמחלה שאובחנה, וחלפו 10 ימים או יותר מהאבחון, המוטבים יקבלו 100% מהפיצוי.
 • תקופת אכשרה: מחלה ראשונה, סרטן מוקדם והחזר הוצאות חוות דעת- 90 יום.
  מחלה נוספת- 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
  אם היתה המחלה הראשונה מקבוצה 1: תקופת האכשרה למחלה נוספת תהיה 365 יום
  מחלת סרטן ראשונה ושניה: תקופת האכשרה למחלה השניה היא 5 שנים ממועד ההחלמה מהמחלה הראשונה.
  אין תקופת אכשרה למחלה קשה שמקורה בתאונה
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: 15 יום ועד 64 שנים.
גיל סיום הביטוח: 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח תשלם למוטבים 10% מהפיצוי אם המבוטח נפטר תוך 10 יום מאבחון המחלה הקשה או הסרטן המוקדם.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
פיצוי הנע מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק