מגדל - מזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

מגדל - מזור לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"מזור לסרטן" של חברת מגדל נותן את סכומי הפיצוי במקרים הבאים:
א. סכום הפיצוי שרכש המבוטח במקרה בו מומחה אבחן סרטן באופן חד משמעי ונתמך בבדיקות המוכיחות זאת.
הסכום ינתן למקרה סרטן ראשון ושני, ולאחר תשלום פיצוי על הסרטן השני, הביטוח מסתיים.

ב. 20% מסכום הפיצוי הנרכש עבור "סרטן מוקדם". פיצוי זה הוא בנוסף לזכות לפיצוי עבור שני מקרי סרטן.
"סרטן מוקדם" הוא:
1. סרטן שד מקומי carcinoma in situ, המראה שינויים ממאירים.
2. ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית מסוג Gleason Score, עד 6 (כולל)
3. דיספלזיה קשה של צוואר הרחם בדרגה cin 3.
פיצוי "סרטן מוקדם" ינתן פעם אחת בלבד בכל תקופת הביטוח. הפיצוי ינתן בכל זמן במהלך תקופת הביטוח
ג. כל מבוטח זכאי לבדיקות סקר סרטן המנויות בפוליסה (כמו ממוגרפיה, PSA לסרטן הערמונית ועוד) אצל ספק הסכם. תנתן בדיקה אחת ל- 5 שנים ובהשתתפות עצמית.
תקופת ביטוח
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום הפיצוי, אם המבוטח נפטר מחלה המכוסה בביטוח במשך 14 הימים לאחר גילויו
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
עד 700,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק