כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 75

תוכנית ביטוח תאונות אישיות מדיכלל הגנה עצמית 75 של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 75
כלל חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות במסלול "מדיכלל הגנה עצמית 75" בנוי מפוליסה ונספח שירותים, ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 75,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בסך 75,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה. סעיף 3 בפוליסת ביטוח תאונות אישיות מגדיר את מבחני קביעת נכות צמיתה ואחוזי נכות.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה בסך 15,000 ש"ח. הפוליסה קובעת את גובה הפיצוי לפי רשימת האיברים והכוויות המוגדרים בה. סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה. לשבר חוזר ינתן 50% פיצוי. כוויה בפנים מאפשרת פיצוי מוגדל.
 • סיעוד מתאונה בסך 15,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש בכל תאונה.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה בסך 225 ש"ח. הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי לאשפוז ועד תקרה של 180 ימי אשפוז לכל תאונה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים. פיצוי עבור העדרות בחינת בגרות או 2 בחינות מגן, לפחות.
 • כיסוי הסעה באמבולנס - לפי תעריף מגן דוד אדום בעת התאונה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית באשפוז, החל מיום האשפוז השלישי, עד 6 ימי אשפוז בסך הכל. יוחזרו עד 550 ש"ח ליום אשפוז.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 11 לאשפוז ועד 5 לילות. עד 450 ש"ח ליום. בהשתתפות עצמית.
 • פיזיותרפיה או רפואה משלימה - עד 10 טיפולים. עד 120 ש"ח לטיפול. בהשתתפות עצמית.
 • התאמת הבית - עד 2,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח. בהשתתפות עצמית.
 • אביזרים רפואיים - עד 2,000 ש"ח. יש השתתפות עצמית.
 • קלינאי תקשורת - עד 10 טיפולים, עד 75 ש"ח לטיפול. יש השתתפות עצמית.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי עקב אירוע קשה, עד 200 ש"ח לטיפול ועד 30 טיפולים, בהשתתפות עצמית. פיצוי חד פעמי של 1,000 ש"ח עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
קיימות החרגות המפורטות בפוליסה.
סכום הביטוח בביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" משתנה לפי מסלול. סכומי המסלולים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
ניתן להצטרף מגיל 3 ועד גיל 75.
ביטוח תאונות אישיות מסתיים בגיל 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה: פיצוי סיעודי ינתן לאחר 90 יום.
השתתפות עצמית
נדרשת השתתפות עצמית של 20% מהעלות:
 • טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, קלינאי תקשורת, רפואה משלימה, פיזיותרפיה
 • התאמת הבית, אביזרים רפואיים, שהיית קרוב במלון
הרחבות
רכישת הרחבת ביטוח תאונות אישיות כוללת:
נספח לביטוח תאונות אישיות "הגנה תעסוקתית" המכסה אבדן כושר עבודה .
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות