ביטוח תאונות אישיות - ביטוח תאונות כיסוי של 200000 ₪

השוואת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תאונות כיסוי של 200000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר למצוא ביטוח תאונות אישיות שכולל את הכיסויים הטובים ביותר ולהתאים את הביטוח הטוב ביותר עבורך


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 3 מתוך - 3
  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 5 נועדה למבוטח ראשי, או הוספת מבוטח משני או צירוף ילד לביטוח.
חבילת פיצוי 5 כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 30,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות כתוצאה מתאונה בגובה 50,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בגובה 40,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי לאשפוז עקב תאונה בגובה 400 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: החזר טיפול פסיכולוגי. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון ועוד, עד התקרה שנקבעה לכל שירות.
גיל הצטרפות לביטוח: מגיל 3 ועד גיל 75.
המבוטח יבחר חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 66
₪ 88.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "זהב" כולל:
 • מכסה הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים עבור תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 450 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. לאשפוז בטיפול נמרץ ינתן פיצוי כפול עד ל-14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש לכל תאונה העונה על תנאי הפוליסה: מוות, נכות צמיתה, שברים וכוויות.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, לכל שירות מפורטים גבולות הכיסוי בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עבור העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר עלות מורה פרטי.
ילדים מכוסים רק ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.

מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 64.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 200
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 200,000 ש"ח" כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי למוות מתאונה: 200,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית: 200,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה: 600 ש"ח.
 • למבוטחים עד גיל 21: כיסוי טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" קיים במספר מסלולים הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.


מדד שירות משרד האוצר: 78
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 72.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות