איילון ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח איילון באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 2 מתוך - 2
  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה"
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "פורטה" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה,מלאה או חלקית, שנגרמה מתאונה, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות שנגרמו מתאונה, בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז בגין תאונה בגובה 200 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי בגין היעדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 33.00
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה "סטנדרט"
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "סטנדרט" כולל:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה,מלאה או חלקית, מתאונה, בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי עקב העדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.

מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 81
₪ 26.25
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות