איילון - הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה"

תוכנית ביטוח תאונות אישיות הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה" של איילון . בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


איילון - הגנה מתאונה AL למשפחה "פורטה"
איילון ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "פורטה" מכסה:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בסך 100,000 ש"ח.
  בפוליסה מפורטים המבחנים לקביעת אחוזי נכות.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
  גובה הפיצוי מחושב בהתאם לפגיעה, החישוב נעשה לפי רשימת האיברים והכוויות המוגדרים בפוליסה. מכוסות כוויות מדרגה שניה ושלישית.
 • פיצוי לסיעוד מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
  נדרשת תקופת המתנה וכפוף למבחני הוכחת מצב סיעודי המנויים בפוליסה.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 200 ש"ח. הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות.
 • כיסוי עלות העברה באמבולנס לבית חולים, בתנאי שהמבוטח אושפז - עד 600 ש"ח לנסיעה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז, החל מהיום השישי לאשפוז ועד 14 ימי אשפוז בסך הכל. עד 500 ש"ח ליום.
 • כיסוי העברה אווירית בין בתי חולים- עד סך של 75,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של מאושפז, החל מיום 11 לאשפוז. עד 200 ש"ח ליום, ולא יותר מ-14 לילות.
 • כיסוי ל-10 טיפולי פיזיותרפיה.
  בכפוף להפניית רופא מומחה. עד 180 ש"ח לטיפול, ונדרשת השתתפות עצמית.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים בשל מוות של קרוב משפחה. עד 30 טיפולים לאירוע. עד 200 ש"ח לטיפול בכפוף להשתתפות עצמית.
  פיצוי של 1,000 ש"ח לבחינה עקב העדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% בלבד מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

יש החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "סטנדרט" שבו סכומי פיצוי שונים.
תקופת ביטוח
גילאי הצטרפות: 3 עד 76
גיל תום ביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין
תקופת המתנה: לפיצוי סיעוד מתאונה - 90 יום
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה":
 • 20% ממחיר טיפולי פיזיותרפיה.
 • 25% ממחיר טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
מנות ביטוח
ניתן לרכוש שתי מנות במסלול "פורטה".

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות