ביטוח תאונות אישיות - ביטוח תאונות כיסוי של 300000 ₪

השוואת ביטוח תאונות אישיות ביטוח תאונות כיסוי של 300000 ₪ בין חברות הביטוח השונות כולל הכיסויים השונים ומחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה המחשב עלויות חודשיות. ההשוואה תאפשר למצוא ביטוח תאונות אישיות שכולל את הכיסויים הטובים ביותר ולהתאים את הביטוח הטוב ביותר עבורך


מעודכן למאי 2020

תוכניות ביטוח 1 עד 3 מתוך - 3
  מגדלמגדל ספורטיבי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" מיועדת לעוסקים בספורט כתחביב, כולל ילדים. חבילת הביטוח אינה כוללת ספורט אתגרי ובנויה מכמה נספחים ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 300,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות טיפול שיניים באמצעות רופא שיניים, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • החזר הוצאות טיפול רפואי, כולל אשפוז ואבחון, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי צד ג' מפגיעת ספורט. עד לגובה של 100,000 ש"ח, כפוף להשתתפות עצמית.
 • פיצוי אבדן כושר, חלקי או מלא, הניתן גם לילדים, בגובה 4,000 ש"ח. עד 12 חודשים.
 • שירות הכולל בדיקות סקר וניהול מקרה רפואי לאחר תאונת ספורט.
חובה לדווח על שינוי עיסוק ועל תחביבים מסוכנים חדשים.
ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" עומד בהוראות חוק הספורט.

ניתן להגדיל את סכומי הביטוח.

מדד שירות משרד האוצר: 71
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 138.00
עלות חודשית


  מנורהתאונות TOP
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח "תאונות TOP" מעניקה פיצוי למבוטח שנפגע מתאונה. חבילת תאונות אישיות מספר 6 נועדה למבוטח ראשי, וכן למבוטח משני או ילד.
חבילת פיצוי 6 כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 300,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה בסך 300,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים כתוצאה מתאונה בסך 45,000 ש"ח.
 • פיצוי כוויות מתאונה בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי למצב סיעודי שנגרם מתאונה בסך 60,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 600 ש"ח ליום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפול פסיכולוגי. פיצוי על מות שני הורים בתאונה. פיצוי להעדרות מבחינות מגן או בגרות.
 • החזר הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פיזיותרפיה, שהות מלווה במלון, פינוי באמבולנס ועוד, עד סכום המקסימום שנקבע לכל שירות.
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
ניתן לבחור חבילות בגובה פיצוי משתנה מ- 100,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח למבוטח ראשי ומ- 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח למבוטח משני. ילדים עד גיל 20 ניתן לבטח עד 200,000 ש"ח.

מדד שירות משרד האוצר: 73
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 123.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח)
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 300,000 ש"ח מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה שגובהו 300,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה (מלאה או חלקית) או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, שגובהו עד 300,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה כללים לקביעת נזק, אחוזי נכות ומהי נכות תמידית.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, שגבהו עד 60,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה את הפגיעות וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כווייה
 • פיצוי חד פעמי לסיעוד כתוצאה מתאונה, שגובהו 60,000 ש"ח. נדרשת תקופת המתנה ועמידה במבחנים לקביעת מצב סיעודי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בגובה של 900 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הוצאות אמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ועד 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית. הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

ניתן לרכוש ביטוח בסכומי פיצוי בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה נקבעת ביום ההצטרפות לפי גיל המבוטח ואינה משתנה


מדד שירות משרד האוצר: 72
מדד שירות תשלום תביעות: 72
₪ 96.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח תאונות אישיות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות