הפניקס חברה לביטוח - פוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח)

תוכנית ביטוח תאונות אישיות פוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח) של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


חזרה לדף השוואת ביטוח תאונות אישיות >>
הפניקס חברה לביטוח - פוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח)
הפניקס חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
כיסויי פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 300,000 ש"ח:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אובדן או פגיעה בתפקוד, עד 300,000 ש"ח. בפוליסה מוגדרים מהו נזק, וכללי קביעת אחוזי נכות ונכות תמידית.
 • פיצוי שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, עד 60,000 ש"ח. בפוליסה נקבעו הגדרות הפגיעה וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כוויה. כוויה בפנים מזכה בכפל פיצוי.
 • פיצוי חד פעמי לסיעוד כתוצאה מתאונה, בסך 60,000 ש"ח. מבחני קביעת מצב סיעודי מנויים בפוליסה.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך 900 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • מבוטח עד גיל 23: טיפול פסיכולוגי, עקב אירוע מוות של קרוב משפחה, עד 30 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול, נדרשת השתתפות עצמית.
  פיצוי 1,000 ש"ח עבור היעדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
  החזר הוצאות עד 1,000 ש"ח, עבור מורה פרטי לילד שאושפז לפחות 10 ימים.
 • החזר הסעה באמבולנס לבית חולים ממקום התאונה - עד 600 ש"ח.
 • החזר הוצאות אחות פרטית למאושפז, החל מיום האשפוז השישי, עד 14 ימי אשפוז בסך הכל. גובה ההחזר עד 500 ש"ח ליום אשפוז.
 • החזר הוצאות מלון קרוב לבית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מהיום השישי לאשפוז. עד 400 ש"ח ליום, ולא יותר מ-14 לילות.
 • החזר עבור פיזיותרפיה או טיפולי רפואה משלימה המפורטים בפוליסה - עד 10 טיפולים בשנה. עד 180 ש"ח לטיפול, בהשתתפות עצמית.

קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

סכום הפיצוי לרכישה נע בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
לילדים עד גיל 23, סכומי הביטוח מוגבלים מ- 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
הצטרפות לביטוח תאונות אישיות: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל סיום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה:
90 יום המתנה לפיצוי מצב סיעודי
10 ימי המתנה לכיסוי הוצאות מלון למלווה
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% ממחיר טיפול רפואה משלימה או פיזיותרפיה.
 • 25% ממחיר טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
הרחבות לרכישה:
 • אבדן כושר עבודה פיצוי שבועי
 • תחביבים מסוכנים
 • נהיגה ברכב דו גלגלי וטרקטורונים
 • החזר טיפול המשך ושיקום
 • תאונות ספורט
מנות ביטוח
גובה מנת ביטוח: 10,000 ש"ח. מבוגר יכול לרכוש פיצוי בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. לילד ניתן לרכוש מ- 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות