הראל ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח הראל באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 3 מתוך - 3
  הראלאמצע החיים - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות של הראל "אמצע החיים" במסלול "זהב" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות מתאונה בסך 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי בגובה 20,000 ש"ח
 • כיסוי אשפוז מתאונה בגובה 300 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף ופלטינום.

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 46.00
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - פלטינום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "פלטינום" כולל:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 30,000 ש"ח.
 • עבור סיעוד מתאונה נקבע פיצוי חד פעמי בגובה 30,000 ש"ח
 • כיסוי לאשפוז כתוצאה מתאונה בגובה 450 ש"ח ליום.
 • כיסוי ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה כתוצאה מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כהרחבה לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" כולל מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף וזהב.
מדד השירות תשלום תביעות: 79

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 67.50
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

תוכנית ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "כסף" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי סיעוד מתאונה (חד פעמי) בגובה 15,000 ש"ח.
 • כיסוי אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ביטוח תאונות אישיות לילדים ניתן לרכוש במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, זהב ופלטינום.

מדד שירות משרד האוצר: 81
מדד שירות תשלום תביעות: 83
₪ 30.75
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות