הפניקס ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח הפניקס באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 2 מתוך - 2
  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 100,000 ש"ח כוללת:
 • פיצוי מוות כתוצאה מתאונה בסך של 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, בסך של 100,000 ש"ח. הגדרות הנזק, וכללי קביעת אחוזי נכות ונכות תמידית מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. הגדרות הפגיעה וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כוויה מוגדרים בפוליסה.
 • פיצוי סיעודי חד פעמי כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הסף למצב סיעודי ולאחר תקופת המתנה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך של 300 ש"ח.הפיצוי ינתן מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הסעה באמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ומוגבל ל- 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית ולפי הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

סכומי הביטוח שניתן לרכוש נעים בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח ביום ההצטרפות


מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 32.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000 ש"ח)
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 300,000 ש"ח מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה שגובהו 300,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה (מלאה או חלקית) או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, שגובהו עד 300,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה כללים לקביעת נזק, אחוזי נכות ומהי נכות תמידית.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, שגבהו עד 60,000 ש"ח. הפוליסה מגדירה את הפגיעות וגובה הפיצוי לכל סוג שבר או כווייה
 • פיצוי חד פעמי לסיעוד כתוצאה מתאונה, שגובהו 60,000 ש"ח. נדרשת תקופת המתנה ועמידה במבחנים לקביעת מצב סיעודי.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בגובה של 900 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • כיסויים נוספים:
  הוצאות אמבולנס - עד 600 ש"ח.
  הוצאות אחות פרטית לאשפוז- עד 500 ש"ח ליום ועד 14 ימים.
  הוצאות מלון לקרוב מדרגה ראשונה עד 14 לילות ועד 400 ש"ח ללילה.
  עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה בכפוף להשתתפות עצמית. הסכומים והטיפולים הכתובים בפוליסה
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: כולל תאונה מפעילות ספורטיבית במסגרת חוג, טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

ניתן לרכוש ביטוח בסכומי פיצוי בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
הפרמיה נקבעת ביום ההצטרפות לפי גיל המבוטח ואינה משתנה


מדד שירות משרד האוצר: 74
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 96.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות