הפניקס חברה לביטוח - פוליסה לביטוח תאונות אישיות

תוכנית ביטוח תאונות אישיות פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


חזרה לדף השוואת ביטוח תאונות אישיות >>
הפניקס חברה לביטוח - פוליסה לביטוח תאונות אישיות
הפניקס חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 100,000 ש"ח כוללת:
 • פיצוי מוות כתוצאה מתאונה בסך של 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, בסך של 100,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח. הפיצוי חד פעמי. המבחנים לקבלתו מנויים בפוליסה.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך של 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: טיפול פסיכולוגי, בגין אירוע מוות של קרוב משפחה, עד 30 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול בכפוף להשתתפות עצמית.
  פיצוי 1,000 ש"ח עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
  החזר הוצאות מורה פרטי עד 1,000 ש"ח, לילד שאושפז לפחות 10 ימים.
 • כיסוי הסעה באמבולנס לבית חולים ממקום התאונה - עד 600 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית לאשפוז, החל מיום האשפוז השישי, עד 14 ימי אשפוז בסך הכל. גובה הכיסוי עד 500 ש"ח ליום אשפוז.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 6 לאשפוז. עד 400 ש"ח ליום, ולא יותר מ-14 לילות.
 • פיזיותרפיה או טיפולי רפואה משלימה המפורטים בפוליסה - כיסוי לעד 10 טיפולים בשנה. עד 180 ש"ח לטיפול, בהשתתפות עצמית.

קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.
סכומי הביטוח שניתן לרכוש נעים בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות לביטוח תאונות אישיות: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל תום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה:
90 יום המתנה לפיצוי על מצב סיעודי
10 ימי המתנה לכיסוי הוצאות מלון ליד בית חולים למלווה
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% מעלות טיפול רפואה משלימה או פיזיותרפיה.
 • 25% מעלות טיפולים פסיכולוגיים.
הרחבות
הרחבות לרכישה:
 • אבדן כושר עבודה.
 • הרחבה לטיפולי המשך ושיקום.
 • תאונות ספורט.
 • תחביבים מסוכנים
 • נהיגה ברכב דו גלגלי וטרקטורונים .
מנות ביטוח
גובה מנת ביטוח הוא 10,000 ש"ח. ניתן לרכוש למבוגר בגבולות שבין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח.
לילד ניתן לרכוש מ- 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות