מגדל ביטוח תאונות אישיות

פירוט תוכניות ביטוח תאונות אישיות של חברת הביטוח מגדל באינדקס תמצאו תוכניות ביטוח תאונות אישיות עם גובה כיסוי שונה כולל חישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח תאונות אישיות מובנה. האינדקס מאפשר להשוות בין תוכניות ביטוח תאונות אישיות שונות ולהתאים את גובה ביטוח תאונות אישיות המתאים ביותר.


מעודכן לספטמבר 2021

נכון לתחילת מאי 2021 חברות הביטוח טרם החלו בשיווק תוכניות ביטוח תאונות אישיות חדשות, העומדות בדרישות הרפורמה של רשות שוק ההון.
כאשר יהיו תוכניות ביטוח חדשות נעדכן אותן באתר.
מי שרכש ביטוח תאונות אישיות לפני הרפורמה - הביטוח שלו נשאר בתוקף וללא שינוי.

תוכניות ביטוח 1 עד 4 מתוך - 4
  מגדלדואגים למשפחה מורחב - ארד
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "ארד" כולל:
 • כיסוי להוצאות ושירותים רפואיים פרטיים לתאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח -עד 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- עד 14 יום.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות מורה פרטי.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה בגין נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. מסלולים נוספים: כסף, זהב ופלטינום


מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 29.77
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "כסף" כולל את הכיסויים:
 • כיסוי הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים בגין תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בסך 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בסך 25,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 300 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול- תקרה של 14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה העומדת בתנאי הפוליסה: נכות צמיתה, כוויות, שברים, מצב סיעודי.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, עד התקרה המנויה לכל שירות בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי על היעדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות עבור מורה פרטי.
ילדים מכוסים ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות המאפשר בחירה בין מסלולים שסכום הפיצוי בהם שונה: ארד, זהב ופלטינום.מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 44.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "זהב" כולל:
 • מכסה הוצאות ושירותים רפואיים פרטיים עבור תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 450 ש"ח עד תקרה של 26 שבועות. לאשפוז בטיפול נמרץ ינתן פיצוי כפול עד ל-14 יום.
 • סכום הביטוח מתחדש לכל תאונה העונה על תנאי הפוליסה: מוות, נכות צמיתה, שברים וכוויות.
 • כיסוי הוצאות נלוות לאשפוז, כמו: פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה, שהות בן משפחה מלווה במלון ועוד, לכל שירות מפורטים גבולות הכיסוי בפוליסה ובגילוי הנאות
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עבור העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר עלות מורה פרטי.
ילדים מכוסים רק ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.

מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 64.00
עלות חודשית


  מגדלמגדל ספורטיבי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
שיווק תוכנית זו הופסק ב- 30.4.21 בעקבות רפורמת ביטוחי תאונות אישיות של רשות שוק ההון.

חבילת ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" מיועדת לעוסקים בספורט כתחביב, כולל ילדים. חבילת הביטוח אינה כוללת ספורט אתגרי ובנויה מכמה נספחים ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 300,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות טיפול שיניים באמצעות רופא שיניים, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • החזר הוצאות טיפול רפואי, כולל אשפוז ואבחון, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי צד ג' מפגיעת ספורט. עד לגובה של 100,000 ש"ח, כפוף להשתתפות עצמית.
 • פיצוי אבדן כושר, חלקי או מלא, הניתן גם לילדים, בגובה 4,000 ש"ח. עד 12 חודשים.
 • שירות הכולל בדיקות סקר וניהול מקרה רפואי לאחר תאונת ספורט.
חובה לדווח על שינוי עיסוק ועל תחביבים מסוכנים חדשים.
ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" עומד בהוראות חוק הספורט.

ניתן להגדיל את סכומי הביטוח.

מדד שירות משרד האוצר: 80
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 138.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות