מגדל - מגדל ספורטיבי

תוכנית ביטוח תאונות אישיות מגדל ספורטיבי של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


מגדל - מגדל ספורטיבי
מגדל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" מיועדת לעוסקים בספורט כתחביב, כולל ילדים. חבילת הביטוח אינה כוללת ספורט אתגרי ובנויה מכמה נספחים ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 300,000 ש"ח. קביעת הנכות מפורטת בפוליסה ומתבססת על מבחני הביטוח הלאומי. התאונה צריכה להיות הגורם הישיר והיחיד לנכות.
 • החזר הוצאות טיפול שיניים באמצעות רופא שיניים, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • החזר הוצאות טיפול רפואי, כולל אשפוז ואבחון, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי צד ג' מפגיעת ספורט, במקרה של תאונת ספורט חובבני שאירעה למבוטח וגרמה במישרין נזק לצד שלישי. עד לגובה של 100,000 ש"ח, כפוף להשתתפות עצמית.
 • פיצוי אבדן כושר, חלקי או מלא, מתאונה, 4,000 ש"ח. עד 12 חודשים, בכפוף לתקופת המתנה של 10 ימים. לא ינתן לעקרות בית.
 • אפשרות לכתב שירות "נקודת זינוק", הניתן באמצעות ספקים בהסכם, וכולל: בדיקת ארגומטריה, בדיקת צריכת חמצן מירבית, הנחה לטיפולי פיזיותרפיה, תזונה, רכישת אביזרים אורתופדיים ועוד.
 • כיסוי לילדים מבוטחים : אי כושר מתאונה לתלמיד במוסד חינוכי המרותק לבית או למיטה או מאושפז בבית חולים, מוסד סיעודי או שיקומי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.
חובה לדווח על שינוי עיסוק ועל תחביבים מסוכנים חדשים.
ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" עומד בהוראות חוק הספורט.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 60.
גיל תום הביטוח: 80. אבדן כושר עבודה - עד גיל 67.
גיל תום ביטוח לילד שהצטרף עד גיל 18: 25
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה של 10 יום לפיצוי אבדן כושר עבודה.
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי":
 • 5% מעלות כיסוי נזק לצד ג'.
 • 15% מעלות כל טיפול רפואי או טיפול שיניים.
הרחבות
ניתן להרחיב את ביטוח תאונות אישיות ולרכוש כיסויים עבור:
 • תאונת נהיגה בטרקטורון או רכב דו גלגלי, למבוטח מבוגר בלבד.
 • תאונת ספורט אתגרי.
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות