איילון - הגנה מתאונה AL למשפחה "סטנדרט"

תוכנית ביטוח תאונות אישיות הגנה מתאונה AL למשפחה "סטנדרט" של איילון . בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


איילון - הגנה מתאונה AL למשפחה "סטנדרט"
איילון ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "סטנדרט" כולל:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה,מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 75,000 ש"ח.
  הפוליסה מפרטת את המבחנים לקביעת אחוזי נכות.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
  גובה הפיצוי נקבע לפי הפגיעה, ובהתאם לרשימת האיברים והכוויות המוגדרים בפוליסה. מכוסות כוויות מדרגה שניה ושלישית.
 • סיעוד מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
  לאחר תקופת המתנה וכפוף למבחני הוכחת מצב סיעודי המנויים בפוליסה.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח. הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות.
 • כיסוי העברה באמבולנס לבית חולים ובתנאי שהמבוטח אושפז - עד 600 ש"ח לנסיעה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז, החל מהיום השישי ועד 14 ימי אשפוז בסך הכל. יכוסו עד 500 ש"ח ליום.
 • כיסוי פינוי אווירי בין בתי חולים- עד 75,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה למאושפז, החל מיום 11 לאשפוז. עד 200 ש"ח ליום, ולא יותר מ-14 לילות.
 • כיסוי ל-10 טיפולי פיזיותרפיה.
  נדרשת הפניית רופא מומחה. עד 180 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21:
  טיפולים פסיכולוגיים בגין מוות של קרוב משפחה. מוגבל ל-30 טיפולים לאירוע. עד 200 ש"ח לטיפול בכפוף להשתתפות עצמית.
  פיצוי של 1,000 ש"ח לבחינה עקב העדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות : מגיל 3 עד גיל 76 שנים
גיל תום ביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין
תקופת המתנה: לפיצוי סיעודי - 90 יום
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% מעלות טיפולי פיזיותרפיה.
 • 25% מעלות טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
מנות ביטוח
ניתן לרכוש שתי מנות במסלול "סטנדרט".

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות