כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 200

תוכנית ביטוח תאונות אישיות מדיכלל הגנה עצמית 200 של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 200
כלל חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
כיסויי חבילת ביטוח תאונות אישיות מסלול "מדיכלל הגנה עצמית 200":
 • פיצוי למוות מתאונה: 200,000 ש"ח.
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית: 200,000 ש"ח. סכום ביטוח המתחדש בכל תאונה. מבחני קביעת נכות צמיתה ואחוזי נכות מוגדרים בסעיף 3 בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה: 40,000 ש"ח. סכום ביטוח המתחדש בכל תאונה. סכום הפיצוי נקבע לפי רשימת איברים וכוויות המוגדרים בפוליסה. על שבר חוזר ינתן 50% פיצוי. על כוויה בפנים ינתן פיצוי מוגדל.
 • פיצוי סיעוד מתאונה: 40,000 ש"ח. סכום ביטוח המתחדש בכל תאונה.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה: 600 ש"ח. החל מהיום השלישי ועד 180 ימי אשפוז לכל תאונה.
 • למבוטחים עד גיל 21: כיסוי טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, בשל אירוע טראומטי, בהשתתפות עצמית, עד 200 ש"ח לטיפול ועד 30 טיפולים. פיצוי חד פעמי בסך 1,000 ש"ח להעדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
 • החזר הסעה באמבולנס לבית חולים - בסכום תעריף מגן דוד אדום בזמן התאונה.
 • החזר הוצאות אחות פרטית, מהיום השלישי לאשפוז, עד 6 ימי אשפוז בסך הכל. יוחזר עד 550 ש"ח ליום אשפוז.
 • החזר הוצאות מלון קרוב לבית החולים עבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 11 לאשפוז ועד 5 לילות. עד 450 ש"ח ליום. יש השתתפות עצמית.
 • החזר לפיזיותרפיה או רפואה משלימה - עד 10 טיפולים. עד 120 ש"ח לטיפול, נדרשת השתתפות עצמית.
 • החזר להתאמת הבית - עד 2,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח. יש השתתפות עצמית.
 • החזר לאביזרים רפואיים - עד 2,000 ש"ח. יש השתתפות עצמית.
 • החזר קלינאי תקשורת - עד 10 טיפולים, עד 75 ש"ח לטיפול, כרוך בהשתתפות עצמית.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר רכישת מסלולי ביטוח הנבדלים בסכום הפיצוי שלהם. קיימים 6 מסלולים הנעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
גילאי הצטרפות: החל מגיל 3 ועד גיל 75.
הביטוח מסתיים בגיל 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה לפיצוי סיעודי: 90 יום .
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית של 20% מהעלות:
 • שהיית קרוב במלון , אביזרים רפואיים, התאמת הבית.
 • רפואה משלימה, פיזיותרפיה, טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, קלינאי תקשורת.
הרחבות
רכישת הרחבות ביטוח תאונות אישיות:
נספח לביטוח תאונות אישיות "הגנה תעסוקתית" המכסה אבדן כושר עבודה .
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות