כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 100

תוכנית ביטוח תאונות אישיות מדיכלל הגנה עצמית 100 של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 100
כלל חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות מסלול "מדיכלל הגנה עצמית 100" כולל את פוליסת "מדיכלל הגנה עצמית" ונספח שירותים :
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש אחרי כל תאונה. מבחני קביעת נכות צמיתה ואחוזי נכות מתוארים בסעיף 3 בפוליסת ביטוח תאונות אישיות.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. גובה הפיצוי נקבע לפי רשימת האיברים והכוויות המוגדרים בפוליסה. סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה. על שבר חוזר ינתן 50% פיצוי. על כוויה בפנים ינתן פיצוי מוגדל.
 • פיצוי חד פעמי לסיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח. הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי ועד 180 ימי אשפוז לכל תאונה.
 • כיסוי הסעה באמבולנס לבית חולים ובין בתי חולים - לפי תעריף מגן דוד אדום בזמן התאונה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית לאשפוז, החל מיום האשפוז השלישי, עד 6 ימי אשפוז בסך הכל. גובה הכיסוי עד 550 ש"ח ליום אשפוז.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 11 לאשפוז. עד 450 ש"ח ליום, ולא יותר מ-5 לילות. כרוך בהשתתפות עצמית.
 • פיזיותרפיה או רפואה משלימה - כיסוי לעד 10 טיפולים. עד 120 ש"ח לטיפול, כרוך בהשתתפות עצמית.
 • התאמת הבית - עד 2,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח. כרוך בהשתתפות עצמית.
 • אביזרים רפואיים - עד 2,000 ש"ח. כרוך בהשתתפות עצמית.
 • קלינאי תקשורת - כיסוי עד 10 טיפולים, עד 75 ש"ח לטיפול, כרוך בהשתתפות עצמית.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי עקב אירוע טראומטי, עד 200 ש"ח לטיפול ועד 30 טיפולים, כרוך בהשתתפות עצמית.
  פיצוי חד פעמי של 1,000 ש"ח עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר לרכוש מסלולי ביטוח שסכום הפיצוי שלהם שונה. קיימים 6 מסלולים הנעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל תום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה של 90 יום לקבלת פיצוי סיעודי.
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית של 20% מהעלות:
 • טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, קלינאי תקשורת, רפואה משלימה, פיזיותרפיה
 • התאמת הבית, אביזרים רפואיים, שהיית קרוב במלון
הרחבות
ניתן לרכוש הרחבות ביטוח תאונות אישיות:
 • נספח לביטוח תאונות אישיות "הגנה תעסוקתית" המכסה אבדן כושר עבודה .
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות