כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 150

תוכנית ביטוח תאונות אישיות מדיכלל הגנה עצמית 150 של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


כלל חברה לביטוח - מדיכלל הגנה עצמית 150
כלל חברה לביטוח ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות מסלול "מדיכלל הגנה עצמית 150" כולל:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח. הסכום מתחדש אחרי כל תאונה. למבחני קביעת נכות צמיתה ואחוזי נכות פנו לסעיף 3 בפוליסת ביטוח תאונות אישיות
 • פיצוי עבור שברים וכוויות מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח. הסכום מתחדש אחרי כל תאונה. גובה הפיצוי נקבע לפי רשימת הפגיעות המוגדרת בפוליסה. לשבר חוזר ינתן 50% פיצוי. לכוויה בפנים ינתן פיצוי מוגדל.
 • סיעוד מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח. הסכום מתחדש אחרי כל תאונה.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה שגובהו 450 ש"ח. הפיצוי ינתן לכל תאונה, החל מהיום השלישי ועד 180 ימי אשפוז.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי.
  פיצוי להעדרויות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
 • הסעות באמבולנס לבית חולים - לפי תעריף מגן דוד אדום בזמן התאונה.
 • הוצאות אחות פרטית, החל מיום האשפוז השלישי, ועד 6 ימי אשפוז בסך הכל. עד 550 ש"ח ליום אשפוז.
 • הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 11 לאשפוז ועד 5 לילות. עד 450 ש"ח ליום, כרוך בהשתתפות עצמית.
 • פיזיותרפיה או רפואה משלימה - עד 10 טיפולים. עד 120 ש"ח לטיפול, כרוך בהשתתפות עצמית.
 • התאמת הבית - עד 2,000 ש"ח לכל תקופת הביטוח. יש השתתפות עצמית.
 • אביזרים רפואיים - עד 2,000 ש"ח. כרוך בהשתתפות עצמית.
 • קלינאי תקשורת - עד 10 טיפולים, עד 75 ש"ח לטיפול, בהשתתפות עצמית.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי בשל אירוע טראומטי, עד 200 ש"ח לטיפול ועד 30 טיפולים, בהשתתפות עצמית. פיצוי חד פעמי של 1,000 ש"ח להעדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר לרכוש מסלולי ביטוח הנבדלים זה מזה בסכום הפיצוי. קיימים 6 מסלולים הנעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
תקופת ביטוח
הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל סיום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
אין תקופת אכשרה.
קיימת תקופת המתנה של 90 יום לקבלת פיצוי סיעודי.
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית של 20% מהעלות:
 • קלינאי תקשורת, רפואה משלימה, פיזיותרפיה, טיפול פסיכולוגי, טיפול פסיכיאטרי
 • שהיית קרוב במלון, התאמת הבית, אביזרים רפואיים
הרחבות
ניתן לרכוש הרחבת ביטוח תאונות אישיות: נספח "הגנה תעסוקתית" המכסה אבדן כושר עבודה .
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות