הראל - אמצע החיים - פלטינום

תוכנית ביטוח תאונות אישיות אמצע החיים - פלטינום של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


הראל - אמצע החיים - פלטינום
הראל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" כולל:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח. הפרוצדורה לקביעת אחוזי הנכות וגובה הפיצוי מפורטת בפוליסה, לפי האיברים שנפגעו.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 30,000 ש"ח. גובה הפיצוי נקבע כמפורט בפוליסה, לפי הפגיעה באיברי הגוף.
 • עבור סיעוד מתאונה נקבע פיצוי חד פעמי בגובה 30,000 ש"ח. נדרשת המתנה של 90 יום.
 • כיסוי לאשפוז כתוצאה מתאונה בגובה 450 ש"ח ליום. החל מיום האשפוז השלישי ועד 26 שבועות
 • כיסוי אמבולנס ממקום התאונה לבית חולים.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז, החל מהיום השישי- בסך 542 ש"ח ליום, עד 5 ימים.
 • כיסוי הוצאות מלון קרוב לבית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה, החל מיום 11 לאשפוז ולמשך 5 ימים. עד 217 ש"ח ליום.
 • כיסוי עד 10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה לאחר תאונה. עד 87 ש"ח לטיפול. נדרשת השתתפות עצמית בגובה 20% מהסכום.
 • כיסוי ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי ניתוח פגיעה אורתופדית כתוצאה מתאונה, לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: עד 30 טיפולים פסיכולוגיים לאחר מוות של בן משפחה קרוב, יוחזרו עד 195 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית. פיצוי של 1,000 ש"ח עבור היעדרות לאחר תאונה מבחינות מגן או בגרות.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה כתוצאה מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כהרחבה לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" כולל מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף וזהב.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים": מגיל 3 ועד גיל 76.
גיל סיום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה: 90 יום המתנה לפיצוי סיעודי .
השתתפות עצמית
עלות השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% מעלות טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה.
 • 25% מעלות טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
ניתן לרכוש כיסויים מרחיבים לביטוח תאונות אישיות:
 • הרחבת תאונת נהיגה בטרקטורון או רכב דו גלגלי.
 • הרחבת תאונת ספורט אתגרי.
 • פיצוי נכות תעסוקתית עקב תאונה
מנות ביטוח
ניתן לרכוש חבילה אחת בלבד של ביטוח תאונות אישיות במסלול "אמצע החיים - פלטינום".

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות