מנורה - תאונות TOP

תוכנית ביטוח תאונות אישיות תאונות TOP של מנורה. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


מנורה - תאונות TOP
מנורה ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
רשימת הכיסויים והפיצויים בביטוח "תאונות TOP" חבילה מס' 3:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הפיצוי עולה בכל שנה ב- 5% עד שמגיע ל- 100%.
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. הסכום מתחדש עם כל תאונה.
 • פיצוי כוויות מתאונה בגובה 25,000 ש"ח. הסכום מתחדש עם כל תאונה.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. פיצוי חד פעמי שינתן לאחר המתנה של 60 יום.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 200 ש"ח. החל מהיום השלישי לאשפוז ועד 26 שבועות.
 • החזר הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז: עד 500 ש"ח ליום, החל מהיום השישי לאשפוז ועד 14 ימי אשפוז.
 • החזר הוצאות הסעה באמבולנס - עד 600 ש"ח.
 • החזר הוצאות העברה אווירית בין בתי חולים, בתיאום מראש עם המבטחת- עד 50,000 ש"ח.
 • הוצאות שהיה במלון קרוב לבית החולים לקרוב מדרגה ראשונה - עד 400 ש"ח ליום ועד 11 ימי אשפוז, החל מהיום השישי לאשפוז
 • הוצאות פיזיותרפיה ורפואה משלימה - עד 10 טיפולים, עד 180 ש"ח לטיפול וכפוף להשתתפות עצמית בגובה 20%.
 • הוצאות ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה - עד 25,000 ש"ח וכפוף ל- 10% השתתפות עצמית.
 • החזרי הוצאות לאביזר רפואי - עד 6,000 ש"ח ובהשתתפות עצמית.
 • החזר לטיפולי שיניים משקמים עד 10,000 ש"ח ובהשתתפות עצמית של 20%
 • החזר הוצאות להליך משפטי בביטוח לאומי: 1,500 ש"ח לייעוץ משפטי ו- 3,000 ש"ח לחוות דעת מומחה לקביעת נכות.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 20: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים עקב אירוע קשה: עד 30 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול, כפוף להשתתפות עצמית בסך 25%. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות- 1000 ש"ח לבחינה, עד 5 בחינות. פיצוי על מות שני הורים בתאונה: מכפלת סכום ביטוח המוות של הילד .
הפוליסה מפרטת את החישובים לבחינת כל נכות, שבר וכוויה והמבחנים לקביעת מצב סיעודי.
תקופת ביטוח
ביטוח למבוגר מסתיים בגיל 80 שנה.
ביטוח לילד מסתיים עם הגיעו לגיל 20.
תקופת המתנה ואכשרה
השתתפות עצמית
הרחבות
ניתן לרכוש את תוכנית "נכות תעסוקתית מתאונה".
אין הרחבות לספורט אתגרי, רכב דוד גלגלי או אחרות
מנות ביטוח
ניתן להגדיל את הביטוח במנות של 50,000 ש"ח או יותר, עד למקסימום הביטוח (500,000 ש"ח למבוגר)

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות