הראל - אמצע החיים - זהב

תוכנית ביטוח תאונות אישיות אמצע החיים - זהב של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


הראל - אמצע החיים - זהב
הראל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
חבילת ביטוח תאונות אישיות של הראל כוללת:
 • פיצוי למוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות מתאונה בסך 100,000 ש"ח. אחוזי הנכות וגובה הפיצוי נקבעים לפי איברים שנפגעו ומהות הפגיעה, כמפורט בפוליסה.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח. גובה הפיצוי נקבע לפי איברים, כמפורט בפוליסה.
 • לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי בגובה 20,000 ש"ח. נדרשת תקופת המתנה של 90 יום.
 • כיסוי אשפוז מתאונה בגובה 300 ש"ח ליום. החל מיום האשפוז השלישי ועד 26 שבועות
 • כיסוי העברה באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית במהלך אשפוז, החל מהיום השישי ולמשך עד 5 ימים. עד 542 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה, החל מיום 11 לאשפוז. עד 217 ש"ח ליום, עד 5 ימים.
 • כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה לאחר תאונה. עד 10 טיפולים, עד 87 ש"ח לטיפול.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית כתוצאה מתאונה, לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: עד 30 טיפולים פסיכולוגיים לאחר מוות של בן משפחה קרוב, עד 195 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית. פיצוי של 1,000 ש"ח עבור העדרות מבחינות מגן או בגרות לאחר תאונה.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף ופלטינום.
תקופת ביטוח
ניתן להצטרף לביטוח תאונות אישיות מגיל 3 ועד גיל 76.
הביטוח מסתיים בגיל 80.
תקופת המתנה ואכשרה
אין תקופת אכשרה.
לפיצוי סיעודי יש תקופת המתנה של 90 יום.
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% מעלות טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה.
 • 25% מעלות טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
ניתן להרחיב את ביטוח תאונות אישיות ולרכוש כיסויים עבור
 • תאונת נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון.
 • תאונת ספורט אתגרי.
 • פיצוי עבור נכות תעסוקתית עקב תאונה
מנות ביטוח
ניתן לרכוש עד 2 חבילות של ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים - זהב".

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות