הראל - אמצע החיים - כסף

תוכנית ביטוח תאונות אישיות אמצע החיים - כסף של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


הראל - אמצע החיים - כסף
הראל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
תוכנית ביטוח תאונות אישיות הכוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח. קביעת אחוזי הנכות וגובה הפיצוי נקבעים לפי הפגיעה באיברים שונים, כמפורט בפוליסה.
 • פיצוי שברים וכוויות כתוצאה מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. גובה הפיצוי נקבע לפי איברים, כמפורט בפוליסה.
 • סיעוד מתאונה (חד פעמי) בגובה 15,000 ש"ח. לפיצוי זה יש תקופת המתנה של 90 יום.
 • כיסוי אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) בגובה 150 ש"ח. החל מיום אשפוז שלישי ועד 26 שבועות.
 • כיסוי פינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית באשפוז, החל מהיום השישי לתקופה של עד 5 ימים, בסך 542 ש"ח ליום אשפוז
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה, החל מיום 11 לאשפוז. עד 217 ש"ח ליום, עד 5 ימים.
 • כיסוי ל-10 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה לאחר תאונה. עד 87 ש"ח לטיפול.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית כתוצאה מתאונה, לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים לאחר מוות של בן משפחה קרוב, עד 30 טיפולים ועד 195 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית.
  פיצוי של 1,000 ש"ח עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות לאחר תאונה.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ביטוח תאונות אישיות לילדים ניתן לרכוש כביטוח תאונות אישיות משפחתי או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, זהב ופלטינום.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 76.
גיל תום הביטוח: 80
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה: לפיצוי סיעודי יש תקופת המתנה של 90 יום.
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בביטוח תאונות אישיות:
 • 20% מעלות טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה.
 • 25% מעלות טיפול פסיכולוגי.
הרחבות
ניתן להרחיב את ביטוח תאונות אישיות ולרכוש כיסויים עבור:
 • תאונת נהיגה בטרקטורון או רכב דו גלגלי.
 • תאונת ספורט אתגרי.
 • פיצוי נכות תעסוקתית עקב תאונה
מנות ביטוח
ניתן לרכוש עד 2 חבילות של ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים - כסף".

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות