מגדל - דואגים למשפחה מורחב - ארד

תוכנית ביטוח תאונות אישיות דואגים למשפחה מורחב - ארד של מגדל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח תאונות אישיות כולל פירוט הכיסויים, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה, גובה ההשתתפות העצמית ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.


מגדל - דואגים למשפחה מורחב - ארד
מגדל ביטוח בריאות
כיסוי ביטוחי
ביטוח תאונות אישיות מסלול "ארד" כולל:
 • כיסוי לתאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה. בפוליסה מתוארת הדרך לקביעת אחוזי נכות והאם הנכות צמיתה, על בסיס מבחני ביטוח לאומי.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח. גובה הפיצוי בהתאם לפגיעה, החישוב בהתאם לרשימת האיברים והכוויות המוגדרים בפוליסה. סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח. סכום הביטוח מתחדש עם כל תאונה
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח. הפיצוי ינתן החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול, עד לתקרה של 14 ימים.
 • כיסוי הסעה באמבולנס לבית חולים ובין בתי חולים - עד 600 ש"ח לנסיעה.
 • כיסוי הוצאות אחות פרטית לאשפוז, החל מהיום השישי ועד 8 ימי אשפוז בסך הכל. גובה הכיסוי עד 500 ש"ח ליום.
 • כיסוי הוצאות מלון בקרבת בית החולים עבור קרוב מדרגה ראשונה של המאושפז, החל מיום 11. עד 400 ש"ח ליום, ולא יותר מ-5 לילות.
 • כיסוי ל-11 טיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה לכל תאונה, לפי הפניית רופא מומחה. עד 200 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי פינוי אווירי בין בתי חולים
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע מוות בתאונה של קרוב משפחה, עד 30 טיפולים ועד 200 ש"ח לטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית. פיצוי בסך 1,000 ש"ח עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות לאחר תאונה. החזר הוצאות מורה פרטי, עד 1,000 ש"ח, למבוטח שאושפז לפחות ל- 10 ימים.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
קיימות החרגות לביטוח תאונות אישיות המפורטות בפוליסה.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 3 ועד גיל 75.
גיל תום הביטוח: 80
גיל תום ביטוח למי שהצטרף כילד, כלומר עד גיל 18: 25
תקופת המתנה ואכשרה
תקופת אכשרה: אין.
תקופת המתנה של 60 יום לפיצוי סיעודי.
תקופת המתנה של יומיים לכיסוי אשפוז
השתתפות עצמית
ביטוח תאונות אישיות דורש השתתפות עצמית במקרים הבאים:
 • 20% ממחיר טיפולי פיזיותרפיה ורפואה משלימה.
 • 25% ממחיר טיפולים פסיכולוגיים.
הרחבות
הרחבות אפשריות לביטוח תאונות אישיות:
 • תאונת נהיגה בטרקטורון או רכב דו גלגלי, למבוטח מגיל 21.
 • תאונת ספורט אתגרי.
 • כיסוי לטיפולים רפואיים נוספים.
מנות ביטוח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק

טיפים בהשוואת ביטוח תאונות אישיות

 • וודאו שאתם משווים את אותו סכום פיצוי בביטוח תאונות אישיות
 • שימו לב להגדרות אובדן כושר עבודה הקיימות בפוליסה, האם ההגדרות זהות בין הביטוחים, אילו אחוזי אובדן כושר עבודה מעניקים, לכמה זמן?
 • האם הביטוח תקף בחוץ לארץ?
 • בידקו את סוג הכיסוי: החזר הוצאות או פיצוי? סכומים, מה ההשתתפות העצמית?
 • מהם סעיפי ההחרגות - האם פעילות ספורטיבית מכוסה? מצבים רפואיים קיימים? הריון וכו

הכל על ביטוח בריאות