הראל - הראל סיעוד לכל - פיצוי ל-5 שנים עם 60 ימי המתנה

תוכנית ביטוח סיעודי הראל סיעוד לכל - פיצוי ל-5 שנים עם 60 ימי המתנה של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הראל - הראל סיעוד לכל - פיצוי ל-5 שנים עם 60 ימי המתנה rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) אי יכולת לבצע את החלק המהותי (לפחות 50%) של 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL) כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי. הפעולות הן:
1. לקום ולשכב
2. להתלבש ולהתפשט
3. להתרחץ
4. לאכול ולשתות
5. לשלוט על הסוגרים
6. ניידות
לחילופין
תשישות נפש כולל אלצהיימר.
תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
תקופת המתנה 60 יום
פיצוי • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוח משלים וביטוחים מסחריים אחרים
• שחרור מתשלום פרמיה כל עוד המבוטח מוגדר במצב סיעודי
פיצוי מקסימאלי ₪ 10,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום 80% מהוצאות שיקום בפועל לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, ועד תקרה בגובה 60,683 ₪ ולא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10. הנמוך מביניהם
השתתפות עצמית • 20% מהוצאות השיקום
• לבעלי כתב השירות "דואגים בשבילך": מפורטים בו השירותים הכרוכים בהשתתפות עצמית.

כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי מלא בגין: תאונת דרכים או תאונת עבודה או אירוע טרור.
• ערך מסולק - המבוטח במסלול פרמיה קבועה או משולבת, יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.
• ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ש"ח (עם התשלום תבוטל הפוליסה).
• הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תוכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

כתב השרות "דואגים בשבילך". למי שרכש אותו לפני 30.6.2016. כתב ביטוח זה אינו משווק כיום. כתב שרות זה מעניק שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 24.70

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם