הראל - הראל Golden Care משלים-פיצוי לכל החיים, המתנה של 5 שנים

תוכנית ביטוח סיעודי הראל Golden Care משלים-פיצוי לכל החיים, המתנה של 5 שנים של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הראל - הראל Golden Care משלים-פיצוי לכל החיים, המתנה של 5 שנים rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) נדרשת אי יכולת לבצע את החלק המהותי (לפחות 50%) של 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL) כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי. הפעולות הן:
1. לקום ולשכב
2. להתלבש ולהתפשט
3. להתרחץ
4. לאכול ולשתות
5. לשלוט על הסוגרים
6. ניידות
לחילופין
תשישות נפש כולל אלצהיימר.
תקופת תשלום הפיצוי כל החיים
תקופת המתנה 60 חודשים (5 שנים)
פיצוי • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.
• שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי ע"י קופת החולים/הביטוח הקבוצתי ו/או החברה
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום 80% מהוצאות שיקום בפועל לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, ועד תקרה בגובה 60,683 ש"ח, אך לא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10, הנמוך מביניהם.
השיקום יכלול טיפולים רפואיים או שיקומיים שלפי חוות דעת של מומחה ישקמו את המבוטח.
סכום זה ינתן בנוסף לסכום הפיצוי הסיעודי.
השתתפות עצמית 20% מהוצאות השיקום
אם ברשותך כתב שירות "דואגים בשבילך", חלק מהשירותים בו כוללים השתתפות עצמית.
כיסויים ושירותים נוספים • במקרה של ביטול או הרעת תנאי הביטוח הסיעודי האחר שבו היה מבוטח מעל 3 שנים: המבוטח רשאי תוך 60 יום מהביטול/הרעה, להמיר את תוכנית ביטוח גולדן קר משלים, ללא צורך בהצהרה על מצב בריאות, לתוכנית ביטוח סיעוד בתנאי ביטוח הדומים ביותר לתנאי ביטוח זה, עם תקופת המתנה בת - 60 עד 180 יום. דמי הביטוח ישארו כפי שהם, אך גובה הפיצוי החודשי, יותאם לדמי הביטוח על-פי גיל המבוטח בעת הצטרפותו לפוליסה זו ובהתאם לתקופת הפיצוי בה יבחר המבוטח.
• כיסוי מלא בגין: תאונת דרכים או תאונת עבודה או אירוע טרור.
• ערך מסולק - המבוטח במסלול זה, יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.
• ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ש"ח (עם התשלום תבוטל הפוליסה).
• הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תוכנית ביטוח סיעוד זהה.

מי שרכש את כתב השרות "דואגים בשבילך". מקבל שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה, כמפורט בכתב השירות. כתב שירות זה אינו משווק יותר.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 8.22

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם