הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות - 2174

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.67%
דמי ניהול - נכסים 0.19%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.13%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 27.53
משיכת כספים ללא העברות -9.35
העברות בין הקרנות -46.79
צבירה נטו -28.61
יתרת נכסים 263.82

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת לתקופה 2.74%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.27%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.79%
תשואה מצטברת 5 שנים 17.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.53%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.29%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.16%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.6%
סטיית תקן 60 חודשים 0.7%
אלפא שנתית 1.56%
מדד שארפ 0.55%
יחס נזילות 73.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות5.93%15635.04
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות24.24%63936.9
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.62%1647.45
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות2.22%5859.49
פיקדונות0.45%1188.33
הלוואות21.59%56963.67
מזומנים ושווי מזומנים7.3%19248.6
קרנות נאמנות1.95%5143.13
נכסים אחרים8.9%23475.37
אג"ח מיועדות26.81%70720.5
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים40.96%104427.86
נכסים לא סחירים59.04%150528.16
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.55%209855.23
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.45%53963.25

גרף יתרות של הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות

גרף תשואות של הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק