הראל פנסיה - הלכה - 2173

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - הלכה של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.01%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 236.39
משיכת כספים ללא העברות -83.21
העברות בין הקרנות 90.16
צבירה נטו 243.34
יתרת נכסים 1868572.39

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.57%
תשואה מצטברת לתקופה 7.02%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.44%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.44%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.13%
תשואה מצטברת 5 שנים 29.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.41%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.38%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.66%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.93%
סטיית תקן 60 חודשים 1.54%
אלפא שנתית 1.68%
מדד שארפ 0.91%
יחס נזילות 96.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות61.26%1144612.27
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות-0.51%-9486.67
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים10.06%188046.91
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.64%30553.51
אג"ח מיועדות27.55%514846.37
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.85%1342506.63
נכסים לא סחירים28.15%526065.75
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ96.4%1801219.37
נכסים בחו"ל ובמט"ח3.6%67353.02

גרף יתרות של הראל פנסיה - הלכה

גרף תשואות של הראל פנסיה - הלכה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל פנסיה - הלכה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור