הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח - 2188

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.7%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 13.68
משיכת כספים ללא העברות -2.33
העברות בין הקרנות 53.32
צבירה נטו 64.67
יתרת נכסים 124.66

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.51%
תשואה מצטברת לתקופה 6.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.55%
תשואה מצטברת 5 שנים 25.79%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.02%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.7%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.45%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.68%
סטיית תקן 60 חודשים 0.92%
אלפא שנתית 2.4%
מדד שארפ 0.96%
יחס נזילות 82.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות9.55%11902.88
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות48.98%61061.19
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.63%2031.62
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.18%223.23
פיקדונות0%0
הלוואות4.41%5496.31
מזומנים ושווי מזומנים3.52%4386.05
קרנות נאמנות1.73%2157.08
נכסים אחרים2.5%3117.5
אג"ח מיועדות27.5%34285.75
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים69.78%79653.09
נכסים לא סחירים30.22%34492.1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ84.31%105102.92
נכסים בחו"ל ובמט"ח15.69%19558.69

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק