הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל - 9979

פירוט קרן הפנסיה הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.7%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.39
משיכת כספים ללא העברות -1.17
העברות בין הקרנות 60.55
צבירה נטו 64.77
יתרת נכסים 78

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.64%
תשואה מצטברת לתקופה 7.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.29%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.95%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.66%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.58%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.48%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.7%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.38%
סטיית תקן 60 חודשים 1.39%
אלפא שנתית 1.32%
מדד שארפ 0.46%
יחס נזילות 71.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות10.6%8270.12
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות-55.9%-43602.8
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים60.02%46817.86
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים58.6%45708.03
אג"ח מיועדות26.68%20808.21
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים76.92%55087.98
נכסים לא סחירים23.08%16531.04
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ84.78%66131.92
נכסים בחו"ל ובמט"ח15.22%11869.49

גרף יתרות של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

גרף תשואות של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק