מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר - 2143

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.77%
דמי ניהול - נכסים 0.18%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.15%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 17.13
משיכת כספים ללא העברות -3.9
העברות בין הקרנות -2.53
צבירה נטו 10.7
יתרת נכסים 279.62

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.42%
תשואה מצטברת לתקופה 5.16%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.22%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.32%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.33%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.64%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.34%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.16%
סטיית תקן 60 חודשים 0.15%
אלפא שנתית 1.44%
מדד שארפ 3.3%
יחס נזילות 97.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות66.62%186290.73
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים6.45%18047.82
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0%0
אג"ח מיועדות26.92%75281.26
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים75.43%204338.55
נכסים לא סחירים24.57%66545.87
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%279619.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק