מסלול פנסיה לזכאים קיימים - 9649

פירוט קרן הפנסיה מסלול פנסיה לזכאים קיימים של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.02%
דמי ניהול - נכסים 0.21%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.04%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -7.84
העברות בין הקרנות 2.1
צבירה נטו -5.74
יתרת נכסים 56674.29

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.32%
תשואה מצטברת לתקופה 3.9%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 16.6%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.18%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.48%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 91.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.92%11291.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.8%451.1
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.19%1240.01
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות0.16%89.36
מזומנים ושווי מזומנים1.27%722.42
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0%0
אג"ח מיועדות75.66%42879.62
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים21.99%12465.29
נכסים לא סחירים78.01%44208.99
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%56674.29
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0

גרף יתרות של מסלול פנסיה לזכאים קיימים

גרף תשואות של מסלול פנסיה לזכאים קיימים
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מסלול פנסיה לזכאים קיימים

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור