אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12138

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.81%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.26%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -21.62
העברות בין הקרנות 111.01
צבירה נטו 89.39
יתרת נכסים 119397.19

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.39%
תשואה מצטברת לתקופה 4.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.58%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 91.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.93%1109.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות4.61%5502.69
פיקדונות0.33%399.73
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים17.3%20651.28
קרנות נאמנות0.76%911.3
נכסים אחרים3.58%4269.33
אג"ח מיועדות72.49%86553.46
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים23.62%28206.47
נכסים לא סחירים76.38%91190.73
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ95.5%114028.75
נכסים בחו"ל ובמט"ח4.5%5368.44

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור