הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה - 12027

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.01%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -269.01
העברות בין הקרנות 2024.93
צבירה נטו 1755.92
יתרת נכסים 3042508.19

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.32%
תשואה מצטברת לתקופה 3.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 87.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.86%208749.85
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.64%354218.75
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.25%7529.98
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות7.36%223942.64
פיקדונות0.1%3114.94
הלוואות6.58%200090.24
מזומנים ושווי מזומנים5.95%180973.43
קרנות נאמנות1.87%56861.8
נכסים אחרים0.82%24900.18
אג"ח מיועדות58.57%1782126.38
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים34.33%1044556.91
נכסים לא סחירים65.67%1997951.27
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.51%2692977.61
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.49%349530.58

גרף יתרות של הראל  פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הראל  פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל  פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור