מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 - 13303

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.82%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.31%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 423.27
משיכת כספים ללא העברות -91.67
העברות בין הקרנות 66.49
צבירה נטו 398.09
יתרת נכסים 875.13

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.72%
תשואה מצטברת לתקופה 8.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 17.84%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.62%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.73%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.87%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 88.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות4.02%35203.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות8.32%72825.85
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.19%1697.37
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות41.05%359268.06
פיקדונות0%0
הלוואות2.53%22181.52
מזומנים ושווי מזומנים13.18%115318.64
קרנות נאמנות2.88%25171.11
נכסים אחרים2.54%22229.24
אג"ח מיועדות25.28%221238.68
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים70.91%607901.48
נכסים לא סחירים29.09%249401.61
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.9%567958.41
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.1%307175.45

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק