מנורה מבטחים פנסיה - כללי - 2009

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה - כללי של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.12%
דמי ניהול - נכסים 0.19%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.16%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 6317.72
משיכת כספים ללא העברות -3868.25
העברות בין הקרנות -4557.21
צבירה נטו -2107.74
יתרת נכסים 91199012.58

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.74%
תשואה מצטברת לתקופה 9.26%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.5%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.55%
תשואה מצטברת 3 שנים 19.52%
תשואה מצטברת 5 שנים 39.36%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.86%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.8%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.16%
סטיית תקן 60 חודשים 1.71%
אלפא שנתית 2.88%
מדד שארפ 1.01%
יחס נזילות 80.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות1.42%1293994.84
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות7.81%7125362.27
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.55%1411631.88
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.79%28992013.1
פיקדונות1.48%1353200.61
הלוואות7.42%6764784.82
מזומנים ושווי מזומנים5.54%5050610.97
קרנות נאמנות5.87%5351455.29
נכסים אחרים10.06%9174112.87
אג"ח מיועדות27.06%24681845.92
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים51.97%47394203.15
נכסים לא סחירים48.03%43804809.42
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ59.77%54507953.78
נכסים בחו"ל ובמט"ח40.23%36691058.8

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה - כללי
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה - כללי

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור