מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12177

פירוט קרן הפנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.02%
דמי ניהול - נכסים 0.21%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.04%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -306.94
העברות בין הקרנות 1069.65
צבירה נטו 762.71
יתרת נכסים 2750467.51

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.62%
תשואה מצטברת לתקופה 7.66%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 17.91%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.86%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.16%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 85.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות5.7%156678.01
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.45%122344.18
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.24%61701
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות18.26%502200.85
פיקדונות0%0
הלוואות1.92%52691.88
מזומנים ושווי מזומנים2.35%64566.05
קרנות נאמנות2.63%72226.72
נכסים אחרים4.79%131847.01
אג"ח מיועדות57.67%1586211.84
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים32.11%883168.25
נכסים לא סחירים67.89%1867299.26
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ80.15%2204472.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח19.85%545994.7

גרף יתרות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור